پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
تشکل ها و گروه های دانشجویی

بسیج دانشجویی:

تشکلی دانشجویی است که با فرمان امام خمینی (ره) در 67/8/02 تشکیل شد.

«بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری كه هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت كامل بنیه دفاعی از طریق همكاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین كمك به مردم در هنگام بروز بلا و حوادث غیر مترقبه می باشد.»

 هدف از تشكیل بسیج

آرمان والا و ایده بلند و هدف عالی انقلاب اسلامی ما را چنین می سزد كه از چار چوب مرزهای ایران بگذرد و دروازه های ملل محروم و توده های مظلوم و مستضعف جهان را بگشاید و پیام آرامش بخش و رسالت انسانی و رهائی بخش خویش را بگوش جان آنها برساند و زمینه های حكومت عدل الهی و جهانی امام عصر (عجل الله فرجه) را آماده سازد. و از این رو، بسیج تمامی نیروهای فعال و آمادگی جهت تحقق این آرمان ارزنده انسانی، امری ضروری و طبیعی باید در نظر گرفته شود.

اهمیت و ضرورت تشكیل بسیج

دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسلام ایجاب می كند كه در مقابل خطراتی كه آن را تهدید می كند به گونه ای منطقی و شیوه ای صحیح با آن خطر برخورد كرد. امام خمینی (ره) در مورد اهمیت و ضرورت تشكیل بسیج فرمودند: «دفاع از اسلام و كشورهای اسلامی امری است كه در مواقع خطر، تكلیف شرعی و الهی و ملی است و برتمام قشرها و گروه ها واجب است.» 

همچنین اصل پیشگیری ایجاب می كند كه امت اسلامی برای مقابله با هرگونه خطر احتمالی از سوی دشمنان اسلام در آماده باش كامل بسر برده و آمادگی دفاعی برای هرگونه خطری كه اسلام را به مخاطره افكند را داشته باشند. فرمان صریح قرآن كریم در آیه شریفه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه» كه برای ترسانیدن دشمنان خدا و اسلام و امت اسلامی آمده است دال بر صحت این ادعا می باشد. از اینروست كه می بینیم در سفارشات اولیای اسلام نیز بر آماده بودن برای خطرات احتمالی بسیار تاكید شده است.

مسئول بسیج دانشجویی  واحد برادران