شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
کارپردازی

مسئول كارپردازي: محمد قنبري

شماره تماس: 43651320

شرح وظايف: 

 • تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه ای مربوطه
 • استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید وگزارش به سرپرست مربوطه
 • بدست آوردن آگاهی دقیق از نرج و تخفیف اجناس اطمینان از برابر بودن با مشخصات خواسته شده
 • گزینش و انتخاب کالاهای مرغوب و استاندار برای خریداری
 • تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات
 • فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به دانشکده
 • تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشکده و یا واحد درخواست کننده و دریافت رسید
 • تهیه فهرست و قیمت پرداختی کالا ها و مواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید
 • دریافت از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفییت اجناس خریداری شده با برگ درخواست
 • تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
 • ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه گردان
 • تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال
 • تهیه گزارش های لازم
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

کارمند واحد کارپردازی: بهمن مومن زاده