جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خدمات

مسئول خدمات: کاظم استیری

شماره داخلي: 43651318

شرح وظايف:

  • نظارت و رسیدگی به امور خدمات و باغبانی
  • تقسیم کار مناسب در بین کارکنان خدمات
  • هماهنگی لازم جهت انجام امور مربوط به پذیرایی جلسات
  • برنامه ریزی کارکنان جهت نقل و انتقال وسایل دانشکده
  • کنترل کیفیت کاری همکاران خدمات در امر بهداشت، ....