قرآن و عترت
مسئول کانون قرآن و عترت:
آقای الله وردی
کارشناس پیوسته رادیولوژی
پیوندهای سریع