پیام ریاست

به دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران خوش آمدید. این دانشکده افتخار دارد که به عنوان اولین ومعتبرترین دانشکده پیراپزشکی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی ایران شناخته شده است.

دانشکده ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه های علوم آزمایشگاهی، هماتولوژی و بانک خون، بیوتکنولوژی، هوشبری، اطاق عمل، رادیوبیولوژی و حفاظت را به عهده داشته و شرایط محیطی مساعد و دوستانه ای جهت ارتقاء علمی دانشجویان و اساتید فراهم آورده است. بدیهی است که حاصل این تلاش ها، فارغ التحصیلان توانمندی را به عرصه بهداشت و آموزش پزشکی کشور عرضه می نماید.

 

                                     دکتر فرزاد شیدفر

پیوندهای سریع