واحد کتابخانه

اعظم السادات  اعلاءهاشمی

کتابدار مسئول

86704523

شهرزاد طاهری

کارشناس کتابداری

86704522

 کتابخانه دانشکده پیراپزشکی با دارا بودن منابع روزآمد علمی در زمینه های مورد نیاز گروه های آموزشی دانشکده هدف خود را خدمت رسانی به اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده قرار داده است.

این کتابخانه در طبقه دوم دانشکده پیراپزشکی در فضایی به مساحت تقریبی 100  متر مربع واقع  شده است  و دارای امکانات وتجهیزات زیر است.

خدمات کتابخانه

--کمک به پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده

-- تهیه ، گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی روزآمد در زمینه های مورد نیاز گرو ه های آموزشی دانشکده

--ایجاد تسهیلات دسترسی به منابع کتابخانه و بانک های اطلاعات پزشکی

--امانت منابع به اعضای کتابخانه و ایجاد فضایی آرام برای مطالعه

امکانات وتجهیزات

-- سالن مطالعه با گنجایش 20 نفر

--3  دستگاه رایانه برای استفاده مراجعان

-- کتاب لاتین  800 جلد

-- کتاب فارسی 2000جلد

-- پایان نامه300   جلد

-- لوح فشرده 40 عدد

قوانین و شرایط عضویت

--  به هر دانشجو در مقطع کارشناسی 2 کتاب ،کارشناسی ارشد و دکتری 3 کتاب به طور همزمان امانت داده می شود.

--  مدت امانت کتاب 15 روز است

--  تمدید تاریخ کتاب با نظر مسئول کتابخانه فقط برای دو بار صورت می گیرد.

--  هر دانشجو موظف است شخصا برای امانت گرفتن و یا تمد ید تاریخ کتاب به کتابخانه مراجعه کند.

--  به ازای هر روز دیر کرد تحویل کتاب، دانشجو 2 روز جریمه می شود و کارت وی تا انقضای مدت جریمه در کتابخانه باقی می ماند.

--  کارت عضویت کتابخانه فقط برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده صادر خواهد شد.

--  دانشجویان مهمان با ارائه معرفی نامه از آموزش و با استفاده از کارت دانشجویی دانشگاه مبدا مجاز به امانت کتاب خواهند بود.

--  پایان نامه ها امانت داده نمی شوند.

--  در صورت مفقود شدن کتاب دانشجو موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد و در صورتی که کتاب یافت نشود طبق نظر مسئول کتابخانه کتاب دیگری جایگزین آن خواهد شد.

--  برای عضویت در کتابخانه 1 قطعه عکس 4×3 و یک کپی از کارت دانشجویی ضروری است.

ساعت کار کتابخانه

   شنبه تا چهار شنبه     15  -   8

 

 

 

   دانلود : فهرست_کتابهای_خریداری_شده_95.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : فهرست_پایان_نامه_های_لاتین.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : فهرست_پایان_نامه_های_فارسی.pdf           حجم فایل 184 KB
   دانلود : لیست_کتب_لاتین_خریداری_شداه_94.xls           حجم فایل 35 KB
   دانلود : لیست_کتاب_های__فارسی_خریداری_شده_94.xlsx           حجم فایل 20 KB
پیوندهای سریع