کمیته مشورتی دانشجویی

معرفی و شرح وظایف کمیته‌ی مشورتی دانشجویی دفتر توسعه‌ی آموزش      (EDO)

دانشکده‌ی پیراپزشکی

 

در تمامی جوامع، سهم عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها، به پرورش نیروی جوان و آموزش آن‌ها در راستای اهداف خرد و کلان جامعه معطوف می‌گردد. جوانان نیروهای محرک و کارآمد هستند و  پویایی و رشد پایدار، تنها زمانی تحقق می‌یابد که شور و نیروی جوانی و ایده‌های نو و ناب آن‌ها در شریان‌های جوامع جریان یاید. جامعه‌‌ی موفق، جامعه‌ای خواهد بود که نه‌تنها در آموزش صحیح نیروهای جوان خود موفق باشد بلکه در کنار آن بتواند از نظرات آن‌ها، که قطعا متأثر از تغییر نسل و نگرش در آن‌هاست، بهره جسته و به شکل مناسبی زمینه‌ی مشارکت آنان را درانجام فعالیت‌ها فراهم آورد.

در این راستا کمیته‌ی مشورتی دانشجویی دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده‌ی پیراپزشکی از سال 1394 فعالیت خود را در این زمینه آغاز نموده و تلاش می‌کند تا در قالب کمیته، بستری را برای مشارکت فعال و دائم دانشجویان در مسائل مربوط به آموزش دانشکده و هم‌چنین انجام پژوهش‌های مرتبط با امور آموزشی را فرآهم آورد. اعضای این کمیته را تعدادی از دانشجویان دانشکده‌ی پیراپزشکی تشکیل می‌دهند که زیر نظر مستقیم مدیریت دفتر توسعه‌ی آموزش و مسئولین کمیته‌های مربوطه، در قالب وظایف تعریف شده‌ ایفای نقش می‌نمایند.

 

شرح وظایف اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی:

1.      اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی موظفند با دانشجویان دانشکده در ارتباط مستقیم بوده و از طریق جذب نظرات و ایده‌های آنان و انعکاس آن‌ها به دفتر توسعه‌ی آموزش، زمينه را براي بهره‌مندی از طرح‌ها و ايده‌هاي آموزشي دانشجويان فراهم سازند.

2.      اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی موظفند، مشكلات، انتقادات و پيشنهادات آموزشی دانشجويان را در دفتر توسعه‌ی آموزش طرح نمایند.

3.      شایسته است که اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی در ايجاد فرهنگ مشاركت و احساس مسئوليت در بين دانشجويان براي ارتقاي كيفي آموزش اهتمام ورزند.

4.      اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستند، می‌توانند در انجام طرح‌های تحقیقاتی آموزش در پژوهش نیز فعالیت رسمی و سازمان‌یافته داشته باشند.

5.      اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی در برگزاری جشن‌ها و مراسم آموزشی، تهیه‌ی مطالب علمی و پمفلت‌های آموزشی با مسئولین کمیته‌های مختلف دفتر توسعه‌ی آموزش همکاری نمایند.

 

شیوه‌نامه‌ی عضویت در کمیته‌:

اعضای کمیته‌ی مشورتی دانشجویی دانشکده‌ پیراپزشکی به‌صورت سالانه و به‌دنبال اعلام نیاز دفتر توسعه‌ی آموزش، از بین متقاضیان، پس از بررسی رزومه‌ دانشجویان و در صورت نیاز از طریق مصاحبه انتخاب می شوند.

 

 

 

پیوندهای سریع