آموزش مجازی

 زمان کارگاههای برگزارشده و برگزار نشده آموزش یادگیری الکترونیکی دانشکده

 

** کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی در تاریخ 96/07/18 ساعت 12 الی 13 در سالن شهید مفتح دانشکده پیراپزشکی برگزار می شود.

مدرس: خانم دکتر شهیدی

گروه هدف: اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 

کارگاه توجیهی آموزش مجازی در تاریخ 95/07/06 در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: شنبه دهم مهرماه مورخ 06/07/95 ساعت 8:30 کارگاه آموزشی مجازی در دانشکده پزشکی جهت همکاران هیئت علمی که تاکنون شرکت نکرده اند برگزار می گردد.

 

کارگاه توجیهی آموزش مجازی در تاریخ 95/05/28 در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: کارگاه توجیهی آموزش مجازی با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی توسط نماینده آموزش مجازی سرکارخانم دکتر شهیدی در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.

 

کارگاه آشنایی با آموزش مجازی و LMS دانشگاه در تاریخ 93/08/28 دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی: کارگاه آشنایی با آموزش مجازی و LMS دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشکده تشکیل شد. این کارگاه با محوریت مجازی سازی آموزش و پژوهش با هدف آشنایی و توانمندسازی شرکت کنندگان، با سخنرانی سرکارخانم دکتر دهناد و سرکارخانم مهندس یارمحمدی برگزار گردید.

پیوندهای سریع