تماس با ما
آدرس : بزرگراه شهید همت، بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران- دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده پیراپزشکی
پست الکترونیک : fam@iums.ac.ir
تلفن : 88622755 و 88622766
فکس : 88622533
درصورت تماس با واحد های دانشکده پیش شماره 8670 را به شماره های داخلی دانشکده اضافه نمائید.
شماره های داخلی دانشکده
   دانلود : Tel_Dakheli.pdf           حجم فایل 470 KB
پیوندهای سریع