درباره ما

دانشکده پیراپزشکی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می باشد که یکی از معتبرترین دانشگاههای دولتی ایران است. دانشکده پیراپزشکی دارای هفت گروه آموزشی است و خدمات آموزشی و پژوهشی را به دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ارائه می دهد. در حال حاضر دانشکده پیراپزشکی25 عضو هیات علمی دارد که 3 نفر آنها استاد، 8 دانشیار، 7 نفر استادیار و 7 نفر مربی می باشند. 421 دانشجو درحال تحصیل می باشند که تعداد 41 نفر آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند. همچنین تعداد 82 نفر کارمند در قسمتهای مختلف اداری و پشتیبانی دانشکده به ارایه خدمات اشتغال دارند.

                     

مقطع

        تعداد

کارشناسی

380

کارشناسی ارشد

30

دکتری

11

جمع

421

 

 اعضای هیات علمی

مرتبه علمی

تعداد

استاد

3

دانشیار

8

استادیار

7

مربی

7

جمع

25

  

عملکرد اعضای هیأت علمی در 4 سال اخیر

انجام طرح های پژوهشی

30

تألیف کتاب

30

شرکت درتألیف کتب بین المللی

3

چاپ مقاله فارسی

>100

چاپ مقاله انگلیسی

105

ارائه مقاله در همایشهای ملی

32

ارائه مقاله در همایشهای بین المللی

28

برگزاری کارگاههای آموزشی

35

 

 رسالت دانشکده

رسالت دانشکده ارتقا مداوم کیفیت در خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، با نگرشی مبتکرانه در تولید علم و دانش و آموزش نیروهای متخصص و محقق در محور های خون شناسی و بانک خون، بیوتکنولوژی، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اطاق عمل و علوم پایه می باشد. فراهم آوردن فضایی مطلوب جهت ارتقا و شکوفایی اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه ها رسالت دیگر این دانشکده می باشد.

 دورنمای دانشکده

ما عزم آن داریم که رتبه دانشکده پیراپزشکی را به عنوان موفق ترین و معتبرترین دانشکده پیراپزشکی در زمینه تربیت نیروهای متعهد و متخصص در کشور حفظ نموده و در تولید علوم و ارائه آموزشهای تخصصی، کاربردی ، حرفه ای و مهارتی، کیفیت، خلاقیت و مسئولیت را اصل قرار داده و ارتقاء بیش از پیش دانشکده را شاهد باشیم.

 ارزشهای دانشکده

دانشکده پیراپزشکی در راستای تحقق رسالت خویش خود را متعهد به حفظ ارزشهای ذیل می داند:

1- دانش محوری

2- نو آوری در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

3- حفظ موازین و ارزشهای اخلاقی و اسلامی

4- حفاظت از کرامت انسانی

5- رعایت نظم و انضباط در عرصه خدمات آموزشی و پژوهشی

6- عدالت محوری در برخورد با دانشجویان و ارائه خدمات

7- هماهنگی و انسجام در انجام وظائف

8- استمرار در بهبود کیفیت آموزش و پژوهش

 خدمات آموزشی

دانشکده پیراپزشکی دوره های آموزشی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می دهد. دوره کارشناسی 4 سال، دوره کارشناسی ارشد 2 سال و دوره دکتری 4 سال به طول می انجامد.

گروه های آموزشی

1.  خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشگاهی و بانک خون

2. بیوتکنولوژی پزشکی

3. پرتو شناسی (رادیولوژی)

4. علوم آزمایشگاهی

5. علوم پایه

6. هوشبری

7. تکنولوژی اطاق عمل

 نام گروه

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

هماتولوژی و بانک خون

 

*

*

بیوتکنولوژی

 

*

 

رادیولوژی

*

*

 

هوشبری

*

 

 

اطاق عمل

*

     *

 

علوم آزمایشگاهی

*

 

 

 آزمایشگاههای دانشکده پیراپزشکی :

آزمایشگاههای تحقیقاتی بیوتکنولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، علوم پایه، بیوشیمی، انگل شناسی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، شیمی و فیزیک این دانشکده آماده سرویس دهی به اساتید، دانشجویان و محققین میباشد. ضمنا مرکز علوم تحقیقات سلولی و ملکولی که در محیط دانشکده پیراپزشکی می باشد، همواره آماده همکاری در پروژه های تحقیقاتی و ارایه خدمات می باشد .

 کتابخانه دانشکده

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی با 3008 عنوان کتاب فارسی، 1406 عنوان کتاب لاتین، 170 عنوان مجله لاتین، 65 عنوان مجله فارسی،370 عنوان پایان نامه و 60 عنوان لوح فشرده در خدمت اساتید و دانشجویان می باشد.

 

پیوندهای سریع