تاریخچه گروه

       تاسیس گروه : سال 1385

       مدیر گروه: جناب آقای دکتر ارشد حسینی

       پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  و دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

             تعداد دانشجویان گروه: بطور متوسط10-8 نفر در سال

       تربیت 58 دانشجوی ایرانی و International در مقطع کارشناسی ارشد

      14 دانشجوی در مقطع دکتری

       اهداف و رسالت گروه: هدف از برگزاری این دوره تامین نیروی متعهد و متخصص در علم بیوتکنولوژی جهت تحکیم و تعمیق بخشیدن این علم در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی می باشد. علم بیوتکنولوژی باهدف استفاده از نیروهای موجود در طبیعت، زمینه تولید فرآورده های متعدد را با استفاده از منابع موجود فراهم خواهد نمود. همچنین امروزه روش های تشخیص در علم پزشکی از مبانی بیوتکنولوژیک بهره مند شده اند. مضافا بر آن در شرایطی که کشور ما در مسیر توسعه و سازندگی گام بر می دارد تحقیق و توسعه ملی پایدار به مدد بهره گیری از نیروها، توانمندیها، منابع و امکانات طبیعی و بالقوه کشور امکانپذیر خواهد بود. از این رو بیوتکنولوژی به عنوان یکی از راهکارهای راهبردی می تواند رهیافتی برای توسعه در سطح ملی و بین المللی باشد.

       آمادگی برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های:

       Real-Time PCR, Western Blotting, ELISA,

استخراج DNA، RNA، و سنتز cDNA . کلونینگ، 2 D GEL  ،  متد های کانژوگاسیون، کشت سلول

            تعداد پذیرفته شدگان دانشجویان فارغ التحصیل این گروه در مقطع  PhD: بطور متوسط در هر سال، بیش از 90%.

       فعالیت های خارج از گروه:

        عضویت در بردها: بردهای بیوتکنولوژی، مهندسی بافت و پروتئومیکس، پزشکی مولکولی.

                عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی کشور: آقایان دکتر فرج اللهی و دکتر صمدی.

       عضویت در شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه و خارج دانشگاه: آقایان دکتر فرج اللهی، دکتر صمدی.

                همکاری با گروههای آموزشی فیزیولوژی، هماتولوژی، پزشکی مولکولی، علوم      آزمایشگاهی، میکروب شناسی، مهندسی بافت، بیولوژی تولید مثل، قارچ شناسی، انگل شناسی، نانو بیوتکنولوژی وایمونولوژی در قالب  آموزش، تدریس و پذیرش راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها.
پیوندهای سریع