کارشناسی

کارشناسی رادیولوژی

هدف از آموزش در دوره کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی تامین نیروی انسانی لازم جهت انجام تکنیکهای پیشرفته تخصصی تصویربرداری در حد کارشناسی می باشد .

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود با رعایت دقیق نکات علمی و اصول حفاظت در برابر اشعه ، کلیه روشهای گوناگون تصویربرداری و رادیوگرافی را برای بدست آوردن یک تصویر ایده آل بکار گیرند . همچنین کار با دستگاههای تصویربرداری پزشکی نظیر سیستم های دیجیتال ، MRI و CT جهت انجام تصویربرداریهای تخصصی از سیستمهای مختلف بدن ، از جمله وظایف یک کارشناس رادیولوژی است .

پیوندهای سریع