برنامه استراتژیک گروه

برنامه استراتژیک دو ساله گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

رسالت :

 ارائه خدمات آموزشی به فراگیران منطبق با استانداردهای جهانی در حیطه های آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی بر اساس معیارهای ارزشی ایران اسلامی

ارزشها :

-        دین محوری و اخلاق مداری

-        حفظ کرامت انسانی و مشتری مداری

-        مسئولیت پذیری

-        خدمات جامع فراگیر

-        عدالت و انصاف


دورنما :

      قرار گرفتن در رتبه یکی از سه دانشگاه برتر کشور در رشته اتاق عمل


اهداف استراتژیک:

1-      جذب نیروهای تخصصی با سابقه کار در حیطه اتاق عمل در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D

2-      هدفمند کردن پژوهش های دانشجویی مبتنی بر نیاز جامعه

3-      برگزاری اولین همایش علمی کشوری دانشجویان اتاق عمل

4-      راه اندازی رشته PhD اتاق عمل

5-      تشکیل کمیته علمی دانشجویان اتاق عملی  با حمایت از دانشجویان این رشته

6-      بکارگیری و طراحی روش های نوین آموزشی و کاربردی با استفاده از استراتژیهای دانشجو محور خصوصاً روشهای مبتنی بر حل مشکل، خودآموزی و ایجاد تفکر انتقادی

7-      تلاش در جهت ارتقاء علمی دانشجویان بر اساس نیازسنجی از محیطهای بالینی

8-      مناسب سازی و کامل نمودن تجهیزات فضای Skill Lab برای کسب مهارت های لازم در برخورد با محیط بالین

9-      ارتقاء استانداردهای آموزشی و پژوهشی در گروه اتاق عمل

10-   تلاش در جهت تخصص گرایی در حیطه اتاق عمل از طریق کمیته راهبردی در وزارت بهداشت

11-   تربیت نیروهای توانمند در بکارگیری تکنولوژی های جدید جراحی ( لاپارسکوپی...)

12-   ایجاد تعامل بیشتر با بیمارستانها از طریق رفع نیازهای آموزشی پرسنل بر اساس نیازسنجی از پرسنل درمان

13-   تربیت نیروهای توانمند در آموزشSelf Learning جهت بروزرسانی اطلاعات و آموخته ها

14-   تربیت نیروهای توانمند در پژوهش به منظور حل مشکلات اتاق عمل

15-   تربیت نیروی توانمند جهت بکارگیری در سطوح مدیریتی اتاق عمل

16-   جذب دانشجویان علاقمند به تحصیل در رشته اتاق عمل از کشورهای حوزه خلیج فارس

17-   ارتباط با مراکز و سازمانهای صنعتی فراهم کننده تجهیزات اتاق عمل و جراحی

18-   پیشگیری وضعیت ساختار اداری دانشجویان فارغ التحصیل از طریق کمیته راهبردی

19-   ایجاد تسهیلات مناسب در محیط درمان برای دانشجویان در طول دوره کارآموزی و کارورزی

20-   تلاش برای ایجاد موقعیت های جدید شغلی برای فارغ التحصیلان از طریق کمیته راهبردی

21-    همکاری با واحد آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان در جهت توانمندسازی پرسنل شاغل اتاق عمل

 

پیوندهای سریع