برنامه های استراتژیک گروه

برنامه های آتی گروه علوم پرتوی

 

 1. راه اندازی مرکز تحقیقات علوم سلولی – پرتوی در گروه علوم پرتوی که مراحل انجام شده شامل موارد ذیل است :
  • تعیین محل و دستگاههای لازم جهت ایجاد مرکز
  • ارائه اساسنامه و کمیته علمی مرکز
  • طرح درشورای پژوهشی دانشگاه
  • طرح در شورای دانشگاه

که موارد فوق طی شده و موافقت دانشگاه با ایجاد مرکز فوق به وزارت متبوع اعلام گردید .

 1. جذب دانشجویان مقطع Ph.D پژوهشی که امکانات و ارتباطات لازم از  جمله ایجاد هماهنگی با دیگر مراکز تحقیقاتی دانشگاه انجام شده است که امیدواریم در سال تحصیلی 94-93 موفق به جذب دانشجویان فوق الذکر شویم .
 2. توسعه امکانات و تجهیزات در اطاق کشت و دیگر آزمایشگاههای گروه جهت ایجاد تنوع در پروپوزال های تحقیقاتی
 3. تبدیل گروه به قطب مطالعات در زمینهء علوم پرتوی با توجه به گذشته پژوهشی و علمی گروه در سالهای گذشته و تمرکز بر روی تحقیقات در زمینه درمان تومورهای مغزی با روش رادیوتراپی هدفمند
 4. جذب اعضاء هیئت علمی جدید و سازمان دهی آنها در زمینه های مختلف تحقیقات علوم پرتوی و ایجاد لاین های مشخص پژوهشی به نحوی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بدو ورود سیر پژوهشی خود را مشخص و از ترم اول نسبت به انجام آن اقدام نمایند .
 5. راه اندازی کارشناسی ارشد رشته Imaging که در زمان ادغام مقدمات آن چیده شد و گروه آمادگی ایجاد آن را دارد .
 6. برنامه ریزی و همکاری با بورد فیزیک پزشکی برای ایجاد مقطع Ph.D رشته رادیوبیولوژی . خاطرنشان می سازد که اینجانب چهارسال است که در کمیته رادیوبیولوژی بورد فیزیک پزشکی در جهت برنامه ریزی فعالیت دارم که چنانچه امکان ورود به بورد فراهم شود زمینه ایجاد مقطع بالاتر در رشته فوق الذکر عملی تر خواهد بود .
 7. تعریف پروپوزال های میان رشته ه ای با دیگر گروههای علمی دانشکده جهت ایجاد تبادلات علمی و افزایش سرانه مقالات علمی دانشکده در مرکز تحقیقات علوم سلولی پرتوی
 8. تقویت آموزش عملی دانشجویان کارشناسی در داخل گروه با توجه به وجود دستگاه رادیوگرافی تحت نظر مستقیم کارشناسان ( که متاسفانه در بیمارستانهای آموزشی تقریبا غیرممکن است ) لازم به ذکر است این آموزش برای دانشجویان دوره قبلی انجام شده و تاثیر بسیار مثبتی بر نحوه یادگیری آنان داشته است .
 9. ایجاد درآمدزایی برای گروه با توجه به استقرار دفتر فیزیک بهداشت کل دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی و تقویت بنیه مالی و ایجاد مشارکت و استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف جهت آموزش عملی و بکارگیری آنان برای ایجاد کارآفرینی و کسب درآمد دانشجویان .
پیوندهای سریع