برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

برنامه استراتژیک چهار ساله

معاونت آموزشی دانشکده

رسالت

ارائه خدمات آموزشی به فراگیران منطبق با سرفصل‌های مصوب کشوری و استانداردهای بین‌المللی جهت تربیت دانش‌آموختگانی که بنا بر رشته و مقطع تحصیلی، قادر به ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی، آموزشی یا پژوهشی مطابق با نیازهای کشور و اهداف تعریف شده باشند.

دورنما

کسب جایگاه نخست در بین دانشکده‌های پیراپزشکی کشور

ارزشها

پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی

حفظ کرامت انسانی

شفافیت و پاسخگویی در قبال خدمت‌گیرندگان

عدالت و انصاف

نوآوری و بهبود مستمر

بها دادن به کار گروهی

خدمات جامع و فراگیر

رویکردها

الف. همکاری در تقویت مدیریت و رهبری دانشگاه

 

Ø       مرکزیت بخشیدن به گروه ها به عنوان واحد اصلی آموزش

Ø       تقویت جایگاه مدیران گروه

Ø       استقلال بخشی به گروه های آموزشی

Ø       تقویت نظام دپارتمانی و وابستگی دوگانه اعضای هیئت علمی

Ø       تشویق گروه های آموزشی به مشارکت فعال در بازنگری طرح درس و دوره ها در سطح ملی

Ø       تقویت شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

Ø       تقویت دفتر توسعه آموزش

ب. توسعه و تقویت نظام آموزش سلامت‌نگر و پاسخگو به جامعه

Ø       بسترسازی مناسب جهت استفاده از قابلیت ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی گروه‌های آموزشی دانشکده در بخش‌های بالینی

Ø       فراهم نمودن امکان حضور دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در مراکز بالینی

Ø       تشویق گروه‌های آموزشی به گنجاندن کار در عرصه و کارورزی‌های بهداشتی، تشخیص و درمانی در طرح دوره‌ها در هنگام بازنگری

Ø       تقویت نظارت بر واحدهای کار در عرصه و کارورزی

Ø       پیشنهاد تأسیس دوره‌های تحصیلات تکمیلی جدید کاربردی

ج. توسعه برنامه های آموزشی دانشکده

Ø       گسترش روابط بین دانشکده‌ای، بین دانشگاهی و بین‌الملل در زمینه آموزش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

Ø       کسب مجوز جهت برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب و جدید

Ø       تهیه و تدوین برنامه درسی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی جدید

Ø       ترغیب اعضای هیئت علمی در بکار بردن روشهای نوین آموزشی

Ø       ترغیب اعضای هیئت علمی به انجام پژوهش‌های مرتبط با آموزش

Ø       فراهم آوردن امکان جذب دانشجوی خارجی

Ø       همکاری مؤثر در تقویت شبکه آموزش دانشگاه

Ø       تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های دانشگاه

Ø       بهینه‌سازی استفاده از فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی

Ø       تشویق استادان واجد شرایط به جذب پژوهشگران دکترا

د. توسعه منابع انسانی آموزشی

Ø       حمایت مادی و معنوی از استادان در حد امکان

Ø       جذب اعضای هیئت علمی جدید و اصلاح هرم علمی استادان

Ø       تسریع فرایند ترفیع و ارتقای استادان

ه. توسعه قطب‌های آموزشی

Ø       توانمندسازی گروه‌های آموزشی جهت راه‌اندازی رشته‌های تحصیلات تکمیلی جدید

Ø       جذب هیئت علمی شاخص در گروه‌های آموزشی موجود

Ø       بازنگری در مأموریت آموزشی گروه‌های موجود

و. پذیرش دانشجو

Ø       بسترسازی جهت جذب دانشجویان برتر

Ø       پیشنهاد روش‌های اصلاحی جهت جذب دانشجویان

ز. ایجاد محیط آموزشی راهبرنده

Ø       تقویت یادگیری خودراهبر

Ø       تقویت آموزشهای دانشجو محور

ح. جذب منابع مالی

Ø       تعیین استراتژی مناسب جهت ارتباط عملی با صنعت

Ø       ایده‌پردازی برای اجرای طرح‌های کاربردی بخصوص پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 

 

پیوندهای سریع