معرفی رشته

تعریف رشته :

علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری ،پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد.

معرفی رشته :

علوم آزمایشگاهی در گذشته به نام تکنولوژی پزشکی خوانده میشد و در حال حاضر در اكثر دانشگاههای جهان این رشته بنامهای Medical Laboratory Sceinces و یا Clinical Laboratory Sciences وجود دارد. علوم آزمایشگاهی زیر شاخه‌ای از گروه پزشکی است که به دانش آموختگان دراین دوره مباحث علوم پایه پزشکی، مباحث عملی و تئوری علوم آزمایشگاهی پزشکی و برخی از دروس علوم پایه اموزش داده می شود. آنچه که باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده است نقش مهم آن در تشخیص، درمان پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف است. به همین دلیل این رشته از رشته‌های شاخص دانشگاه‌های علوم پزشکی می باشد. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی می توانند از طریق آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد و پس از آن با شرکت در آزمون دكترای تخصصی((Ph.D در گرایش‌های زیر ادامه تحصیل دهند : بیوشیمی بالینی، خونشناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک انسانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، سم‌شناسی و سایر رشته هایی که طبق مصوبات مجوز ادامه تحصیل در آن را دارد .

هدف رشته:

تربيت  نیروی انسانی کارآمد و متخصص جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی باليني وتخصصي

پیوندهای سریع