مراکز تحقیقاتی همکار

}         مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

}         موسسه تحقیقات مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

}         مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

}         مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

}         مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سرو گردن

}         مرکز تحقیقات ایمونولوژی

}         مرکز تحقیقات چشم پزشکی

}         مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری

}         مرکز تحقیقات بهداشت روان

}         مرکز تحقیقات توانبخشی

}         مرکز تحقیقات آسیب‌شناسی و سرطان

}         مرکز تحقیقات طب کار

}         مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد ایران

}         مرکز تحقیقات سوختگی

}         مرکز تحقیقات فیزیولوژی

}         مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

}         مرکز تحقیقات بیماریهای اطفال

}         مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

}         مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

}         مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

}         مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

}         مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

}         مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجائی

}         مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی قلب

}         مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ی قلب

}         مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژیک قلب

}         مرکز تحقیقات مداخلات قلب عروقی

}         انستیتو تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

 

 

پیوندهای سریع