معرفی دفتر پژوهش

در راستاي اهداف معاونت پژوهشي، اين معاونت با همکاری کارشناس پژوهش در زمينه هاي ذيل فعاليت دارد :

 1- ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها :

·         دريافت طرحهاي تحقيقاتي كه مي بايستي براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد.

·         ارسال طرح های ارسالی به پژوهشیار جهت داوری به داوران مربوطه (حداقل 2 داور)

·         تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور،

·         اعلام نظر داور به مجريان،

·         پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر داور،

·         بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شورا ، جهت ارائه طرحها و هماهنگي هاي لازم جهت آماده سازي طرحهاي مصوب شوراي دانشكده براي جلسات اولويت بندي، ارسال طرحهاي مصوب به معاونت پژوهشي به صورت online، انجام مكاتبات لازم،

·         تحويل گزارش نهايي از مجريان و صدور گواهي پايان طرح براي معاونت پژوهشي دانشگاه.

·         تهیه و تنظیم گواهی داوری برای داوران طرح ها.

 2- همكاري در خصوص اجراي پايان نامه ها:

تنظيم قرارداد پايان نامه هاي Ph.D , كارشناسي ارشد و هماهنگي هاي لازم با امور مالي دانشكده در خصوص نحوه پرداخت و تسويه حساب قراردادها.

  3- تأليف و ترجمه كتب:

هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان و يا مترجمان با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اخذ امتياز براي تأليف و ترجمه كتب.

 4- فرصتهاي مطالعاتي:

معرفي اعضاي هيئت علمي متقاضي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي و دريافت گزارشهاي پيشرفت كار از اعضاي هيئت علمي كه از فرصتهاي مطالعاتي استفاده مي نمايند و انعكاس آن به مسئولين دانشگاه .

5- برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي

در معاونت پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي آموزشي، پژوهشي اعضاي هيئت علمي نسبت به برگزاري كارگاههاي مذكور اقدام لازم به عمل مي آيد .

6- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد

  وظایف كلي دفتر پژوهشی:  

 1- نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی و جمع آوري مستندات آنها شامل :

                   كتابهاي تاليفي اساتيد

         مقالات چاپي در نشريات داخلي و خارجي اساتيد

         مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينارهاي اساتيد  

  2- ارائه مستندات  فعالیتهای پژوهشی اساتید جهت ارزشيابي  سالانه

 3- نظارت  بر امور مربوط به روند تصویب طرحهای تحقیقاتی  و پایان نامه هاي مقطع دكتري و ارشد

 4- انجام مکاتبات مربوط به شرکت اعضای محترم هیات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور

5- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی

6- انجام مکاتبات و نظارت بر امور مربوط به دریافت امتياز ارزيابي كتابهاي اساتيد  از دانشگاه

7- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد

 

کارشناس دفتر پژوهش: سرکار خانم

رقیه نامور

تلفن دفتر : 86704654

پیوندهای سریع