آئین نامه های اداره پذیرش و ثبت نام

جهت دریافت آئین نامه های اداره پذیرش و ثبت نام بر روی فایل های PDF  زیر کلیک نمائید.

   دانلود : شرح_وظائف_کارورزان_دکتري_پزشک.pdf           حجم فایل 436 KB
   دانلود : شرح_وظائف_کارآموزان_دکتري_حرف[1].pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود : رشته_هاي_دائر_در__مقاطع_دكتري_ع.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود : ائين_نامه_انتقال_دانشجويان_خا.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود : آيين_نامه_آموزشي_دوره_هاي_كارد.pdf           حجم فایل 2446 KB
   دانلود : آیین_نامه_آموزشی_دوره_دكتری_عمومی.pdf           حجم فایل 559 KB
   دانلود : آيين_نامه_آموزشي_دوره_دكتري_عمومی.pdf           حجم فایل 770 KB
پیوندهای سریع