تاریخچه و معرفی گروه

گروه علوم پایه پزشکی :  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از قدیمی ترین و شاخص ترین دانشکده های پیراپزشکی کشور می باشد که حدود چهاردهه در آموزش دانشجویان مختلف عرصه های پیراپزشکی نقش بی بدلیلی را ایفا نموده است و در بعضی از عرصه ها داری رتبه های متعدد کشوری بوده است. این دانشکده دارای گروههای آموزشی مرتبط با رشته های آن می باشد . گروه علوم پایه پزشکی دانشکده که غالبا واحدهای علوم پایه پزشکی و غیر پزشکی دانشجویان را پوشش می دهد یکی از گروههای این دانشکده می باشد.

معرفی و سابقه گروه : علیرغم ارائه واحدهای متعدد علوم پایه در دانشکده و همچنین سابقه طولانی دانشکده و اغلب گروههای آن، گروه علوم پایه این دانشکده یک گروه جوان و تازه تاسیس یافته می باشد. با توجه به حجم و تعداد واحدهای علوم پایه در این دانشکده و همچنین حضور اعضا هیئت علمی مرتبط که غالبا به لحاظ ردیف و تشکیلات تحت پوشش سایر گروهها بودند در سال 1387 با نظر هیئت رئیسه وقت دانشکده تصمیم به تشکیل گروه علوم پایه گرفته شد تا ضمن  ارتقا سطح آموزش واحدهای علوم پایه دانشکده با قرار گرفتن اعضاء هیئت علمی مرتبط در قالب یک گروه امکان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیشتر نیز فراهم گردد. پس از موافقت هیئت رئیسه وقت دانشکده با راه اندازی گروه علوم پایه سایر اقدامات به منظور تغییر چارت سازمانی در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت تاسیس گروه علوم پایه پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برای اولین بار در کشور انجام می گردید. در سال 1389 با ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران و به تبع ان ادغام دانشکده های هر دو دانشگاه با توجه به فقدان گروه علوم پایه در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ، تشکیلات گروه علوم پایه گسترش بیشتری یافت و پس از احیاء نیز در جایگاه متناسب با شان و منزلت دانشکده قرار گرفت. در این مدت گروه علوم پایه در حیطه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در سطح دانشکده و دانشگاه موفقیتهای چشمگیری داشته است. گروه علوم پایه علیرغم نداشتن دانشجویان اختصاصی تحصیلات تکمیلی توانسته است از طریق ارتباط با سایر مراکز و موئساسات تحقیقاتی داخل و خارج در حوزه پژوهشی نیز بعنوان یکی از گروههای تاثیر گذار دانشکده ایفای نقش نماید.

 

اعضاء هیئت علمی:

-        مدیر گروه : دکتر سید بهنام الدین جامعی

-        رتبه دانشگاهی استاد تمام پایه 23

-        رشته تخصصی: آناتومی, علوم اعصاب 

-        زمینه تحقیقات: علوم اعصاب

-        تلفن داخلی:

-        محل حضور: دفتر گروه واقع در طبقه همکف پارت A

-        آدرس الکترونیکی:

-        E-mail address: Jameie.sb@iums.ac.ir & behjame@gmail.com

 

معاون آموزشی گروه:

-        نام و نام خانوادگی : دکتر کاظم موسوی زاده

-        رتبه دانشگاهی استاد تمام پایه 24

-        رشته تخصصی: فارماکولوژی

-        زمینه تحقیقات: فارماکولوژی

-        تلفن داخلی: 4653

-        محل حضور: دفتر گروه واقع در طبقه همکف پارت A

 

 

معاون پژوهشی گروه:

-        نام و نام خانوادگی : دکتر معصومه کوروش آرامی

-        رتبه دانشگاهی استاد یار پایه 3

-        رشته تخصصی: فیزیولوژی

-        زمینه تحقیقات: نوروساینس

- تلفن داخلی: 4788

-        محل حضور: دانشکده پیراپزشکی، طبقه دوم

-        آدرس الکترونیکی : mkourosharami@gmail.com

سرکار خانم شیلا هاشمی

سرکار خانم مهرانگیزکاویانی

سرکار خانم بهاره کردستانی

سرکار خانم سید محمود

پیوندهای سریع