معرفی گروه

تأسیس گروه : سال 1384

مدیر گروه : دکتر فرهاد ذاکر

تعداد اعضای هیئت علمی گروه: 5 عضو (2 نفر استاد، 2 نفر دانشیار، 1 نفر استادیار، 1 نفر مربی)

تعداد کارشناسان گروه: 4 نفر، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای عمومی داروسازی، کارشناس علوم آزمایشگاهی

پذیرش دانشجو:

گروه هماتولوژی و بانک خون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای از سال 1384 دانشجو می پذیرد.

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل : 9 نفر کارشناسی ارشد و 11 نفر دکترای تخصصی (PhD)

اهداف و رسالت گروه :

کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

هدف از اجرای برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون تربیت نیروی انسانی متبحر و ورزیده می باشد که در بخش خون شناسی و بانک خون آزمایشگاهی مراکز بهداشتی و درمانی کشور توانایی انجام آزمایشات معمولی و تخصصی را داشته باشند و همچنین قادر به کمک به انجام و گزارش نتایج پروژه های تحقیقاتی باشند.

 دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون

دوره دکترای تخصصی (PhD) رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برنامه ایست که در آن دانشجویان با حیطه های عملی هماتولوژی در بعد آموزشی و پژوهشی آشنا می گردند. دانشجویانی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند می توانند در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به عنوان مدرس و محقق به کار گرفته شوند و در آزمایشگاههای هماتولوژی مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و بخش خصوصی به عنوان مسئول فنی مطابق قوانین جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند.

 

پیوندهای سریع