معرفی گروه

تاریخچه گروه :

دانشگاه علوم پزشکی ایران ( مرکز پزشکی ايران سابق)،برای اولین بار در سال 1356  اقدام به پذيرش دانشجو در رشته کارشناسی علوم آزمايشگاهی نمود.پس از انقلاب فرهنگی به تربیت دانشجویان درمقطع كاردانی و  نیز دكترای حرفه‌ای علوم آزمايشگاهی (تا 1373) اهتمام ورزید و سپس در مقطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته  روزانه و شبانه دانشجو مورد پذیرش قرار گرفت. پذیرش اولین دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمايشگاهی از سال 1387  آغاز و تا کنون ادامه دارد. در حال حاضر دانشجویان این رشته  ، در دو مقطع كارشناسی پیوسته ونا پیوسته روزانه علوم آزمایشگاهی به تحصیل اشتغال دارند..

دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی در طی دوران تحصیل خود در آزمایشگاههای پایه و تخصصی مجهز ومجزا ی گروه ودانشکده آموزش می بینند  که شامل موارد ذیل می باشد:

1)       آزمايشگاه انگل شناسی

2)       آزمايشگاه ایمونولوژی و سرولوژی

3)       آزمايشگاه بيوشيمی

4)       آزمايشگاه قارچ شناسی

5)       آزمايشگاه ميکروبشناسی

6)       آزمايشگاه هماتولوژی

7)       آزمايشگاه بافت شناسی

8)     آزمايشگاه شیمی

10)    آزمايشگاه فیزیک

11)    آزمايشگاه بیوتکنولوژی

12)    آزمايشگاه فیزیولوژی

13)    آزمايشگاه آناتومی

    مدیران گروه از ابتدای تاسیس گروه تا کنون :

-دکتر عظیم اکبرزاده                 1372-1369

-دکتر احمد کاظمی                  1383-1372          

-دکتر مهدی نصیری کاشانی       1386-1383

-دکتر سید امیر یزدان پرست      1389-1386

-دکتر مژگان عشاقی                1393-1389

-دکتر محمد جواد غروی             1393 تاکنون

 مقاطع تحصیلی:

کارشناسی پیوسته  و ناپیوسته  علوم آزمایشگاهی

 تماس با گروه :               86704602-021

 

پیوندهای سریع