معرفی مرکز مهارت های بالینی

                             

مرکز مهارت های بالینی فرصتی را برای دانشجویان پیراپزشکی به وجود آورده تا مهارت های بالینی خود  از جمله مهارت های ارتباطی، معاینه فیزیکی و اجرای پروسیجرهای تشخیصی و درمانی را با استفاده از منابع موجود در این مرکز در یک موقعیت آموزشی شبیه سازی شده از طریق تمرین بر روی مانکن ها و تجهیزات  بعنوان بخشی از یک برنامه سازمان دهی شده ارتقا دهند و تجربه لازم برای مواجهه با بیمار واقعی را کسب نمایند.

لیست تجهیزات آموزشی مرکز مهارت های بالینی

1-     مولاژ CPR پیشرفته

2-     مانکن مراقبت های پرستاری در کودکان

3-     مانکن مراقبت های پرستاری در بزگسالان

4-     مولاژ   اینتوباسیون

5-     مولاژ اینتوباسیون مشکل

6-     ست لارنگوسکوپ

7-     مانکن تزریقات وریدی

8-     مانکن تزریقات عضلانی

9-     مانکن تزریقات داخل جلدی و زیر جلدی

10- انواع مولاژهای آناتومی بدن

11- مولاژ های آموزشی سطوح و درجات سوختگی

12- مولاژهای آموزشی آسیب های جسمانی

13- ماشین بیهوشی

14- دستگاه ساکشن

15- دستگاه الکتروشوک

16- دستگاه اسپکتوفتومتری اختصاصی گاز نایتروس اکساید (N2O)

17- جعبه کمک های اولیه

18- دستگاه اندازه گیری فشار خون

19- ترالی اورژانس

20- تخت معاینه

21- تخت اتاق عمل

22- انواع ست ها

پیوندهای سریع