تماس با گروه

 

آدرس: تهران- بزرگراه شهید همت غرب- بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پیراپزشکی –طبقه دوم - دپارتمان هوشبری

کدپستی: 1449614525   

تلفن گروه: 86704732   -86704727      

تلفکس دانشکده پیراپزشکی: 88622533 - 021

پست الکترونیکی:          hooshbari.iran@gmail.com

پیوندهای سریع