سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13271
 بازدید امروز : 202
 کل بازدید : 2354292
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
معاونت امور هیئت علمی

معاونت امور هیئت علمی

ماموریت معاونت امور هیئت علمی ساماندهی کلیه امور مرتبط  با اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی دانشکده پزشکی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی جهت وصول به اهداف دانشکده و در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه می باشد.شعار معاونت پاسداشت جایگاه و منزلت اعضاء هیئت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه ای می باشد.

این معاونت دارای  واحدهای زیرمجموعه شامل واحد های ارتقاء ، ترفیع، جذب ، ارزشیابی و واحد امور اداری می باشد.


رئوس وظایف:


1.       امور اداری و استخدامی:

.      جذب اعضای هیات علمی جدید

.      تبدیل وضعیت استخدامی

.      صدوراحکام اعضاء هیات علمی

.      انجام سایر امور اداری هیات علمی

.      به روز کردن بانک اطلاعاتی اعضای هیئت علمی

2.       امور ترفیع و ارتقا:

.       انجام فرایند ارتقای اعضاء هیئت علمی در کمیته ارتقای دانشکده و ارسال نتایج به هیات ممیزی دانشگاه

.      راه اندازی سامانه ارزشیابی کمی (سعاد) و رفع نواقص آن بعنوان شیوه ی خود اظهاری فعالیتهای هیات علمی برای ترفیع سالیانه و بازخورد درون گروهی اعضای هیات علمی

3.       ارزشیابی:

.      ارزشیابی های کمی و کیفی آموزشی- پژوهشی اعضای هیات علمی با ابزارهای موجود و بهبود مستمر روشهای ارزشیابی با همکاری دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و معاونت برنامه ریزی و توسعه علوم آموزش پزشکی دانشکده پزشکی


4.       امور رفاهی:

.       ایجاد و اطلاع رسانی خدمات رفاهی و فرهنگی برای اعضای محترم هیات علمی

5.       امور مدیران گروه:

.    تعامل با مدیران محترم گروههای پزشکی جهت ساماندهی هر چه بهتر مسائل درون و برون گروهی

.    پایش مستمر فعالیتهای مدیریتی مدیران گروه

.  تدوین و اجرای دستورالعمل پیشنهاد مدیران گروه های آموزشی با هدف جلب مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی

 اهداف معاونت:


هدف اصلی: افزایش رضایتمندی و توانمندی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی در جهت ایفای وظایف و  ارتقاء عملکرد آنان

اهداف فرعی:

 

 •    نظام مند شدن و به روز رسانی فرآیند ارتقاء

  •    نظم دهی فرایند تحویل مدارک و بررسی آنها

  •    بررسی نظام مند و سیستماتیک پرونده ها در کمیته ارتقا در جهت رسیدگی عادلانه به آنها

  •      افزایش زمان و تعداد جلسات کمیته ارتقاء در جهت به روز رسانی پرونده ها

 •        اجرای نظام مند روند ترفیع

  •       راه اندازی سامانه مربوط به عملکرد اعضای هیات علمی

  •          اعطای ترفیع سالانه بر اساس عملکرد آنان

  •       دادن فید بک مناسب به اعضای هیات علمی در خصوص فعالیت آنان

 •       افزایش رضایتمندی دررابطه با امور اداری

  •        شفاف سازی و اطلاع رسانی فرآیندهای اداری و آشنا نمودن  بیشتر اعضای هیات علمی با حقوق خود

  •        تدوین فرآیند امور جذب اعضای هیات علمی و  تسریع در انجام این روند

  •        تلاش در جهت رعایت تکریم و احترام اعضای هیات علمی دررابطه با انجام امور اداری

 •        جلب مشارکت و همکاری بیشتر اعضای هیات علمی در گروه خود

  •          انتخابی کردن بخشی از فرایند انتصاب مدیران گروه

  •           اخذ نظرات آنان در خصوص آیین نامه های مختلف

  •           تشکیل گروههای مختلف مشاوره ای و اطاق های فکر مرکب از مدیران و اعضای هیات علمی گروهها

 •        توانمندسازی اعضای هیات علمی

  •        برنامه ریزی و الویت بندی کارگاههای آموزشی مربوطه

  •        هما هنگی با معاونت برنامه ریزی دانشکده و EDC دانشگاه برای اجرای آنها

 

 

  •       ایجاد دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنا نمودن  اعضای هیات علمی با وظایف و حقوق خود قبل از ورود به بخش

 

 

  •       تلاش در جهت جذب اعضای هیات علمی خلاق و حاذق

 •      پیگیری امور رفاهی اعضای هیات علمی

  •        تلاش در جهت ایجاد مجتمع های ورزشی - تفریحی برای اعضای هیات علمی با کمک معاونت توسعه دانشکده و دانشگاه

 

 

  •         تلاش در جهت ایجاد امکانات رفاهی برای اعضای هیات علمی و خانواده های آنان با کمک معاونت توسعه دانشکده و  دانشگاه

 

 

 


معاون امور هیئت علمیدکتر علی محمد اصغری

 فوق تخصص گوش و نوراتولوژی

رتبه علمی: استاد


مشخصات تماس

پست الکترونیک:

Faculty-MC@iums.ac.ir

تلفن:88622592 - داخلی 3401

نشانی:دانشکده پزشکی طبقه سوم اتاق 401