سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 30837
 بازدید امروز : 199
 کل بازدید : 2354289
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

این معاونت وظیفه برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و اجرای کلیه برنامه های آموزشی تخصصی: فلوشیپ و فوق تخصصی موجود را منطبق با کوریکولوم های مصوب بعهده دارد و نیز در اجرای دقیق کلیه دستورالعملهای آموزشی ابلاغی از وزارت متبوع و دانشگاه اهتمام می ورزد.  همچنین مسئولیت راه اندازی و توسعه رشته های جدید تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی دانشکده پزشکی را منطبق با قوانین موجود بعهده دارد. این معاونت وظیفه برنامه ریزی اجرای ارزیابی درونی برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی و تشکیل کمیته پشتیبانی در خصوص عملیاتی کردن نتایج ارزیابی برنامه ها را بعهده داشته و وظیفه برنامه ریزی و تقویت ارزشهای انسانی و حرفه ای گری در فرآیند آموزشی تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی را دارا است. همچنین برگزاری آزمونهای فلوشیپ، ارتقاء و گواهینامه تا مرحله اعلام نتایج و همکاری با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی وفوق تخصصی و نیز نظارت بر آزمونهای  دوره ای کلیه گروههای بالینی را مدیریت نموده و برگزار می نماید.  

 

این معاونت برای انجام امور محوله دارای 3 واحد زیر مجموعه می باشد. این واحدها عبارتند از واحددستیاری، واحد ارزشیابی برنامه، و واحد آزمون

 

رئوس وظایف:

واحد دستیاری

•     نظارت وانجام کلیه امور مربوط به واحد دستیاری

•   هماهنگی امور اجرایی و آموزشی دستیاران بامعاونین آموزشی بیمارستانها، مدیران     گروههای بالینی وروسای بخشهای آموزشی

•    تلاش درجهت بهبود امکانات معیشتی ورفاهی دستیاران ازطریق رایزنی بامسئولین محترم دانشکده پزشکی و دانشگاه

•    بررسی وکارشناسی بردستورالعملها وطرحهای پیشنهادی ازسوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاونت محترم آموزشی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پزشكي

•   مشارکت درکمیته ها وشوراهای مشورتی که ازسوی حوزه های معاونت محترم آموزشی دانشگاه وریاست محترم دانشکده پزشکی تشکیل می شود.

•    تدوین و بازنگری آیین نامه ها، بخش نامه ها و شیوه نامه های داخلی

واحد اعتبار بخشی و ارزشیابی برنامه


 • —  نظارت براجرای صحیح برنامه های آموزشی درمقاطع رشته های تخصصی، فوق تخصصی وفلوشیپ

 • — نظارت بر توسعه روشهای نوین ارزشیابی وارزشیابی مستمر دررشته های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ

 • —  آموزش و نظارت برارزشیابی درونی گروههای آموزش تخصصی و فوق تخصصی و فلوشیپ

 • —  برنامه ریزی جهت بازخورد ارزشیابی واجرای کاریکولوم آموزشی دربخش های آموزشی

 •   تشکیل تیم ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی

 • — نظارت و اجرای ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی وآمادگی جهت فرایند ارزشیابی بیرونی و  اعتبار بخشی ازسوی وزارت متبوع

 •   تشکیل کمیته پشتیبان جهت پيگيري رفع نواقص حاصل از ارزيابي دروني وبيروني درون   دانشگاهي

 • —   تمدید مجوزها

 • —  بازنگری و به روز رسانی ادواری برنامه های اموزشی


واحد آزمون

 • —        تشکیل و پشتیبانی کمیته های آزمون

 • —        برگزاری آزمونهای ارتقاء و گواهینامه رشته های تخصصی تا مرحله اعلام نتایج

 • —        برگزاری آزمونهای پذیرش فلوشیپ تا مرحله اعلام نتایج

 • —        بازخورد نتایج آزمون به گروه های آموزشی و دانشگاه

 • —         همكاري با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی و فوق تخصصي

 • —        نظارت و ارزشیابی آزمونهای دوره ای کلیه رشته های تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ

 • —        رسیدگی به شکایات آزمون

 

برنامه اجرایی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

 

 •    برگزاری کارگاه های آموزشی براساس کوریکوم، شامل کارگاه احیا ءبالغین – روش  تحقیق – شیرمادر- احیاء نوزادان و.. 


 •     بازنگری  log book و الکترونیک نمودن آن و برگزاری آزمون آسکی و روشهای نوین طرح سوال 


 •    انجام ارزیابی درونی کلیه برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی 


 •    خرید سیستم های رایانه ای وتجهیزات اداری و تشکیل کمیته پشتیبان گروههای آموزشی 


 •     رسیدگی به پروند ه های مطروحه هفته ای یک بارو تدوین گردش کار برای فرایندهای موجود  در معاونت 

 

 

 
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
برنامه آموزشی گروه اورولوژی
برنامه آموزشی گروه اورولوژی اعلام گردید.
 ١٣:٥٧ - شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه بیماری های عفونی و گرمسیری
برنامه آموزشی گروه بیماری های عفونی و گرمسیری اعلام گردید.
 ١٤:٤٦ - چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه زنان و زایمان
برنامه آموزشی گروه زنان و زایمان اعلام گردید.
 ١١:١٠ - چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه رادیولوژی
برنامه آموزشی گروه رادیولوژی اعلام گردید.
 ١١:٠٨ - چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه روانپزشکی
برنامه آموزشی گروه روانپزشکی اعلام گردید.
 ١٤:٥٧ - دوشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه پزشکی قانونی
برنامه آموزشی گروه پزشکی قانونی اعلام گردید.
 ١٠:٣٤ - سه شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه قلب
برنامه آموزشی گروه بیماری های قلب و عروق اعلام گردید.
 ١٢:٤٨ - دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه نورولوژی
برنامه آموزشی گروه بیماری های مغز و اعصاب اعلام گردید.
 ١٢:٣١ - دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه گوش و حلق و بینی
برنامه آموزشی گروه گوش و حلق و بینی اعلام گردید.
 ١٢:٢٦ - دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه رادیوتراپی
برنامه آموزشی گروه رادیوتراپی اعلام گردید.
 ١٥:٠٧ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه کودکان
برنامه آموزشی گروه کودکان اعلام گردید.
 ١٤:٠٩ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه اخلاق پزشکی
برنامه آموزشی گروه اخلاق پزشکی اعلام گردید.
 ١٤:٠٦ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه پزشکی هسته ای
برنامه آموزشی گروه پزشکی هسته ای اعلام گردید.
 ١٣:٠٢ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه پزشکی خانواده
برنامه آموزشی گروه پزشکی خانواده اعلام گردید.
 ١١:٣٤ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب
برنامه آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب اعلام گردید.
 ١١:٣٢ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه طب سالمندی
برنامه آموزشی گروه طب سالمندی اعلام گردید.
 ١١:٢٨ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه جراحی عمومی
برنامه آموزشی گروه جراحی عمومی اعلام گردید.
 ١١:٢٣ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه داخلی
برنامه آموزشی گروه داخلی اعلام گردید.
 ١١:١٣ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه بیهوشی
برنامه آموزشی گروه بیهوشی اعلام گردید.
 ١١:١٠ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه طب اورژانس
برنامه آموزشی گروه طب اورژانس اعلام گردید.
 ١١:٠٥ - چهارشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه ارتوپدی
برنامه آموزشی گروه ارتوپدی اعلام گردید.
 ١٥:٠٤ - دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه طب فیزیکی و توانبخشی
برنامه آموزشی گروه طب فیزیکی و توانبخشی اعلام گردید.
 ١٤:٥٥ - دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه پزشکی اجتماعی
برنامه آموزشی گروه پزشکی اجتماعی اعلام گردید.
 ١٤:٤٧ - دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه آسیب شناسی
برنامه آموزشی گروه آسیب شناسی اعلام گردید.
 ١٤:٤٤ - دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه چشم پزشکی
برنامه آموزشی گروه چشم پزشکی اعلام گردید.
 ١٤:٣٣ - دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه آموزشی گروه طب کار
برنامه آموزشی گروه طب کار اعلام گردید.
 ١٤:٢٩ - دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه دستیاران رشته های تخصصی سال آخر
برنامه زمانبندی جمع آوری مدارک دستیاران سال آخر رشته های تخصصی دانشگاه به منظور توزیع فارغ التحصیلان ضریب کا درسال 1396 اعلام گردید.
 ٠٨:٢٦ - شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ 1396/02/21
زمان، نحوه ثبت نام و میزان شهریه مصوب داوطلبان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 96 اعلام گردید.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ١٠ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
ارزشیابی و اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی انجام گردید.
ارزشیابی و اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی در روز یکشنبه مورخ 95/10/12 انجام گردید.
 ١٤:٢٢ - چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره پزشک پژوهشگر
نحوه جذب دستیار پزشک پژوهشگر اعلام گردید.
 ١١:١٨ - يکشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران سال آخر تحصیل و فارغ التحصیل سال 1395
مراحل تسویه حساب و مدارک مورد نیاز جهت صدور گزارش فراغت از تحصیل 95 اعلام گردید.
 ٠٩:٥٩ - يکشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
انجام اعتباربخشي آموزشي مراکز آموزشی و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران
ششمین دوره ارزشیابی اعتباربخشي آموزشي مراکز آموزشی و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام گردید.
 ٠٧:٤٧ - يکشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده
جلسه توجیهی اعتباربخشی آموزشی برگزارشد
جلسه توجیهی اعتباربخشی آموزشی جهت توانمند سازی اساتید ارزیابی کننده و برنامه ریزی ارزشیابی اعتباربخشی آموزشی سایر دانشگاهها برگزار گردید.
 ٠٨:٣٢ - سه شنبه ١ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
فرم تعهد دستياران درخصوص accept مقاله منتج از پايان نامه
فرم تعهد دستياران درخصوص accept مقاله منتج از پايان نامه
 ١٥:٢٧ - سه شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
انجام اعتباربخشي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران
پنجمین دوره اعتباربخشي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گردید.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ٩ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
اعلام آخرین زمان دریافت کارت دانشجویی جدید
آخرین مهلت تعویض کارت های دانشجویی قدیمی و دریافت کارت هوشمند جدید اعلام گردید.
 ١١:١٨ - يکشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی
قابل توجه دانشجویان متقاضی خروج از کشور
خروج از کشور دانشجویان مشمول در تهران از تاریخ 95/02/15 بصورت الکترونیکی و پس از طی مراحل مورد نیاز انجام می گردد.
 ٠٩:٤٥ - شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
برگزاری دومین جلسه از سلسله نشست های ارتباطی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی با مدیران محترم برنامه دستیاری
دومین جلسه از سلسله نشست های ارتباطی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی با مدیران محترم برنامه دستیاری برگزار گردید.
 ١٥:٢٢ - سه شنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی
بازدید از گروه آموزشی پزشکی خانواده مستقر در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
مشاورین متخصص پزشکی خانواده کشور امریکا از گروه رشته پزشکی خانواده مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی در تاریخ 95/02/12 بازدید نمودند.
 ٠٩:١٠ - دوشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی
سومین جلسه نشست ارتباطي دستياران ارشد گروه هاي باليني برگزار شد
سومین جلسه نشست ارتباطي دستياران ارشد گروه هاي باليني برگزار گردید.
 ١٤:٤٥ - دوشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
جمع آوري اطلاعات و مشخصات فردي دستياران سال آخر رشته هاي تخصصي پزشكي جهت برنامه ريزي توزیع فارغ التحصيلان سال 1395
جمع آوري اطلاعات و مشخصات فردي دستياران سال آخر رشته هاي تخصصي پزشكي جهت برنامه ريزي توزیع فارغ التحصيلان سال 1395
 ١٢:٣٧ - دوشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
برگزاری چهارمين دوره اعتباربخشي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران
چهارمين دوره اعتباربخشي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گردید.
 ١٠:٤١ - سه شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي
برگزاري اولين جلسه تبادل نظر در خصوص استانداردهاي آموزش باليني
برگزاري اولين جلسه تبادل نظر در خصوص استانداردهاي آموزش باليني در روز دوشنبه 94/12/24
 ١٤:٤٠ - دوشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي
بخشودگي صندوق رفاه در صورت پرداخت يكجاي بدهي تا پايان سال 1394
بخشودگي صندوق رفاه در صورت پرداخت يكجاي بدهي تا پايان سال 1394
 ١١:٢٨ - يکشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي
فرم تعهد دستياران درخصوص accept مقاله منتج از پايان نامه
فرم تعهد دستياران درخصوص accept مقاله منتج از پايان نامه
 ٠٩:١٢ - چهارشنبه ٣ تير ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

به گزارش معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي
برگزاري كارگاه آموزشي دستياران جديدالورود
كارگاه توجيهي و آموزشي دستياران جديدالورود سال 1395 در حال برگزاري مي باشد.
 ١١:٤٤ - شنبه ١٠ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته قلب و عروق
محل آموزش پذیرفته شدگان رشته قلب و عروق تعیین گردید.
 ١٥:٢٣ - چهارشنبه ٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته پزشکی قانونی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته پزشکی قانونی اعلام گردید.
 ١٥:٠٣ - دوشنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته بیماری های عفونی و گرمسیری
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته بیماری های عفونی و گرمسیری اعلام گردید.
 ٠٩:١٤ - دوشنبه ٥ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
تعیین محل خدمت پذيرفته شدگان رشته جراحي مغز و اعصاب
محل خدمت دستیاران پذیرفته شده رشته جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران تعیین گردید.
 ١٣:٥١ - يکشنبه ٤ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته آسیب شناسی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته آسیب شناسی اعلام گردید.
 ١٣:٤٤ - يکشنبه ٤ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته طب فيزيكي و توانبخشي
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته طب فيزيكي و توانبخشي اعلام گردید.
 ١٣:٣٨ - شنبه ٣ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته قلب و عروق
حضور دستیاران رشته قلب و عروق به منظور تقسیم بندی در مراکز آموزشی درمانی در روز دوشنبه 95/07/05 در دانشکده پزشکی الزامی می باشد.
 ١٣:١٥ - شنبه ٣ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته رادیولوژی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته رادیولوژی اعلام گردید.
 ١١:٠٢ - شنبه ٣ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته بیهوشی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته بیهوشی اعلام گردید.
 ١٠:٥٠ - شنبه ٣ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته زنان و زایمان
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته زنان و زایمان اعلام گردید.
 ١٢:٠٥ - چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته طب کار
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته طب کار اعلام گردید.
 ١٠:٤٦ - چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته قلب و عروق
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته قلب و عروق اعلام گردید.
 ٠٩:٠٦ - چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته کودکان
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته کودکان اعلام گردید.
 ٠٨:٥٩ - چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته جراحی عمومی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته جراحی عمومی اعلام گردید.
 ٠٨:٥٦ - چهارشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران پذیرفته شده چهل و سومین آزمون پذیرش دستیاری
برنامه زمان بندی کارگاه چهار روزه دستیاران جدیدالورود سال 95 از تاریخ 95/07/10 لغایت 95/07/13 اعلام گردید.
 ١٤:٥١ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته پزشکی اجتماعی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته پزشکی اجتماعی اعلام گردید.
 ١٣:٢١ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته پزشکی ورزشی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته پزشکی ورزشی اعلام گردید.
 ١٣:١٠ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته گوش و حلق و بینی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته گوش و حلق و بینی اعلام گردید.
 ١٣:٠٥ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته جراحی مغز و اعصاب
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته جراحی مغز و اعصاب اعلام گردید.
 ١٣:٠٢ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه دستیاران جدیدالورود رشته ارتوپدی
برنامه زمان بندی مراسم معارفه دستیاران پذیرفته شده رشته ارتوپدی اعلام گردید.
 ١٢:٥٧ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

 
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1396
اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1396 اعلام گردید.
 ١٢:٢٧ - سه شنبه ١٣ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه دستیاران متقاضی شرکت در سی و ششمین دوره آزمون های ارتقاء و گواهینامه سال 1396
زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1396 اعلام گردید.
 ١٤:٢٧ - دوشنبه ١٢ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه کلیه دستیاران متقاضی آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1396
مهلت ثبت نام در سامانه آزمون تا تاریخ 96/04/02 تمدید گردید.
 ١٣:٥٩ - چهارشنبه ٣١ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه دستیاران میهمان از سایر دانشگاه ها در تمامی رشته ها
توضیحات تکمیلی درخصوص نحوه اجرای مصوبات مربوط به دستیاران میهمان از سایر دانشگاه ها اعلام گردید.
 ١٢:٥٢ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه کلیه دستیاران متقاضی آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1396
تغییر زمان برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1396 امکان پذیر نمی باشد.
 ١٢:٤٣ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه دستیاران تخصصی سال آخر
ارائه اکسپت مقاله جهت شرکت در آزمون گواهینامه 96 الزامی می باشد.
 ١١:٤٠ - سه شنبه ١٦ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه دستیاران شرکت کننده در آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1396
کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1396 بایستی با مراجعه به سایت آزمون نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خویش اقدام نمایند.
 ١٤:٤٤ - دوشنبه ٨ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
اعلام دستورالعمل سی و ششمین آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی
دستورالعمل سی و ششمین آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی سال 1396 اعلام گردید.
 ١٤:٢٠ - چهارشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ (اطلاعیه شماره 4)
اعلام محل برگزاری آزمون اسکی یا شفاهی اردیبهشت 1396
اعلام محل برگزاری آزمون اسکی یا شفاهی اردیبهشت 1396 به شرح جدول پیوست.
 ١٢:٤٠ - يکشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه متقاضیان آزمون فلوشیپ 96 (اطلاعیه شماره 3)
قابل توجه متقاضیان آزمون فلوشیپ 96/2/21 (اطلاعیه شماره 3) تاریخ، محل و آدرس برگزاری آزمون
 ١٥:١٢ - شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه متقاضیان آزمون فلوشیپ 96/02/21 (اطلاعیه شماره 2)
اطلاعات اولیه آزمون فلوشیپ سال 1396 اعلام گردید.
 ١٤:٤٢ - يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه متقاضیان شرکت کننده در آزمون فلوشیپ 96/02/21
کلیه فرآیندهای آزمون فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) از طریق دانشکده پزشکی انجام می گردد.
 ١٢:٣٣ - يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
اصلاحیه منابع آزمون ارتقاء رشته پزشکی خانواده
منابع آزمون ارتقاء دستیاران رشته پزشکی خانواده سال 96 اصلاح گردید.
 ١٤:١٩ - سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش فلوشیپ در رشته های روان درمانی و روان تنی
مهلت ثبت نام متقاضيان شركت در آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) ارديبهشت ماه 1396 برای برخی از رشته ها تمدید گردید.
 ١٠:٠٨ - شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه دستیاران رشته پزشکی خانواده
لیست منابع آزمون ارتقاء دستیاران رشته تخصصی پزشکی خانواده اعلام گردید.
 ١١:٤٠ - چهارشنبه ١٦ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبین آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
مهلت ثبت نام مجدد و زمان ویرایش و ثبت نام مجدد دوره دستیاری رشته پزشکی خانواده اعلام گردید.
 ١٢:٥٢ - چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ مورخ 1396/02/21
تغییرات منابع آزمون دوره نورووسکولار اینترونشن اعلام گردید.
 ١٤:٥٦ - چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ 1396/02/21
زمان ثبت نام آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 96 تمدید گردید.
 ١٢:٠١ - شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
چهارمین آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده همزمان با آزمون دوره چهل و چهارم دستیاری برگزار می گردد.
 ١٥:١٣ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ 1396/02/21
زمان، نحوه ثبت نام و میزان شهریه مصوب داوطلبان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 96 اعلام گردید.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ١٠ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه داوطلبین شرکت در آزمون دوره های تخصصی (فلوشیپ)
ظرفیت آزمون پذیرش دوره های تخصصی تکمیلی (فلوشیپ) اعلام گردید.
 ١٠:١٨ - دوشنبه ٤ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
اعلام منابع آزمون فلوشیپ سال 96
منابع آزمون فلوشیپ اردیبهشت 96 اعلام گردید.
 ١٣:٣٩ - دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
اعلام زمان برگزاری سومین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده
نحوه ثبت نام و زمان برگزاری سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده و آزمون جامع پایانی دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) اعلام گردید.
 ١٣:١٨ - دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه کلیه داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون فلوشیپ سال 1396
دستورالعمل آزمون پذیرش فلوشیپ اردیبهشت سال 96 اعلام گردید.
 ١٦:٠٣ - شنبه ١٨ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در آزمون ارتقاء – گواهینامه تخصصی سال 1396
اصلاحیه منابع آزمون ارتقاء- گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1369 اعلام گردید.
 ١٥:٥٢ - شنبه ١٨ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون نهایی فوق تخصص
منابع آزمون نهایی فوق تخصص سال 96 اعلام گردید.
 ١٥:٣٩ - شنبه ١٨ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه کلیه داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون ارتقاء – گواهینامه تخصصی سال 1396
لیست اصلاح شده منابع آزمون های ارتقاء- گواهینامه و دانشنامه اعلام گردید.
 ١٢:١٨ - يکشنبه ١٤ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه کلیه داوطلبان شرکت در آزمون ارتقاء – گواهینامه تخصصی سال 1396
منابع آزمون ارتقاء- گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1396 اعلام گردید.
 ١١:٤٠ - يکشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
قابل توجه داوطلبان سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
لیست منابع سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام گردید.
 ١١:٣٠ - دوشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی
اعلام لیست تکمیلی و اصلاحی منابع آزمون پیشکارورزی اسفند سال 1395 و آزمون پذیرش دستیار تخصصی چهل و چهارمین دوره
لیست تکمیلی و اصلاحی منابع آزمون پیشکارورزی اسفند سال 1395 و آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و چهارم اعلام گردید.
 ١٥:٣٢ - يکشنبه ١٠ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون آموزش تخصصیدکتر محمودرضا آل بویه

 تخصص بیهوشی - فلوشیپ درد

رتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:Dr.Alebouyeh@gmail.com


مشخصات تماس

پست الکترونیک:

Dsse-MC@iums.ac.ir

 تلفن  : 86703339

دورنگار  : 88622723

روزهای کاری همه روزه 

ساعات ملاقات با مراجعین با هماهنگی قبلی

یکشنبه ها :11-8

دوشنبه ها :15:30- 13

مسئول دفتر : خانم حسین پور