به سايت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران خوش آمديد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1085
 بازدید امروز : 70
 کل بازدید : 883940
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0.7330
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت > شرح وظایف 
شرح وظایف

شرح وظايف رئيس گروه تخصصي گسترش شبكه‌هاي بهداشتي درماني

 •    تأئيد و ابلاغ آئين نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تطبيق تشكيلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 •  بازنگري و تأئيد طرح‌هاي توسعه و گسترش خدمات( اعم از بخش دولتي و خصوصي) و پيگيري مراتب
 •     اصلاح،‌تأئيد، نظارت و مشاركت در تأمين،‌توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي، ‌نيروي انساني ،‌تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز
 •      نظارت و تأئيد نتايج حاصله از داده پردازي اطلاعات وارائه راهكارهاي كاربردي
 •    تلاش در جهت تقويت انگيزه و خلاقيت كاركنان،‌پويا سازي وارتقاء سيستم
 •    رسيدگي به شكايات و مشكلات كاركنان و تلاش در جهت حل مشكلات
 •    تأئيد ارزشيابي مستمر كاركنان و ارزشيابي كارشناسان مسئول ذيربط
 •      نظارت و تأئيد اولويت‌ها ،‌اهداف و استراتژي‌هاي تعيين شده
 •    نظارت بر حسن تنظيم و تدوين برنامه جامع عملياتي، تأئيد نهائي آن و انعكاس به واحدهاي ذيربط
 •   همكاري و هماهنگي درون بخشي و جلب مشاركت مردمي تحت نظر مقام مافوق
 •    نظارت بر پايش وارزشيابي برنامه‌هاي جاري
 •      تأئيد گزارشات نهائي حاصل از پايش و ارزشيابي و انعكاس نتايج و راهكارها به مقام مافوق و سطوح محيطي
 •      نظارت بر حسن برگزاري سمينار،‌كارگاه ها و برنامه هاي مربوط به گروه گسترش
 •     تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي و گروهي
 •      شركت در جلسات كميته راهبردي و كميته اجرايي پزشك خانواده
 •    انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع مي‌شود.
 
شرح وظايف كارشناس مسئول گسترش شبكه‌هاي بهداشتي درماني

 •    بررسي و بازنگري آئين نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌ها ، استانداردها،‌تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي مربوطه.
 •   بازنگري و طراحي توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتي و خصوص)
 •    جمع بندي،‌پيشنهاد،‌پيگيري و نظارت بر تأمين، توزيع و نحوه استفاده از منابع مالي،‌تجهيزات و فضاي فيزيكي مورد نياز
 •    تلاش در جهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ،‌پويا سازي و ارتقاء سيستم
 •      رسيدگي به شكايات و مشكلات و تلاش در جهت حل مشكلات
 •    ارزشيابي مستمر كاركنان ذيربط
 •      تعيين اولويت ها، اهداف و استراتژي‌ها وارئه آن به رئيس گروه
 •   تدوين برنامه جامع عملياتي وارائه به رئيس گروه
 •     مشاركت در نظارت، پايش وارزشيابي برنامه‌هاي جاري
 •     جمع بندي،‌تنظيم و تدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل از پايش و ارزشيابي بانضمام تحليل پيشنهادات وارائه به رئيس گروه
 •     شناخت توانائي‌هاي بالقوه منطقه و تهيه طرح‌هاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي در راستاي برنامه‌هاي توسعه كشوري
 •     مشاركت و نظارت بر حسن برگزاري سمينار،‌كارگاه ها و برنامه هاي مربوط به واحد گسترش
 •      تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي
 •      اولويت بندي،‌مكان يابي ، نظارت و هماهنگي در اجراي پروژه‌هاي عمراني بهداشتي درماني تابعه طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود و با همكاري دفتر فني و مهندسي دانشگاه

 

 شرح وظايف كارشناس گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني (PHC )

 •    تهيه و جمع‌آوري آئين نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعملها ، استانداردها و ارائه آنها
 •      بررسي و پيشنهاد توسعه وگسترش خدمات( اعم از بخش دولتي و خصوصي)
 •    بررسي وضعيت موجودو برآورد نيازهاي فضاي فيزيكي و نحوه بهره برداري از آنها
 •      جمع آوري و آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول
 •      تلاش در جهت پويا سازي و ارتقاء سيستم
 •     مشاركت در تبيين اولويت‌ها،‌اهداف و استراتژي ها و ارائه آنها
 •    تهيه پيش نويس برنامه‌هاي عملياتي براساس اولويت‌ها استراتژي ‌ها و ارائه به كارشناس مسئول
 •      مشاركت در تنظيم و ارائه گزارش تحليلي و پيشنهادات حاصل از پايش و ارزشيابي
 •      مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي
 •    برگزاري و مشاركت در سمينارها، كارگاه‌ها و برنامه‌هاي مربوط به واحد گسترش
 •     تلاش در جهت اعتلاي سطح دانش فني و علمي فردي
 •    نظارت و هماهنگي در حسن اجراي ضوابط توسعه و ادغام خدمات بهداشتي درماني
 •      انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه بر حسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

پیوندهای مفید