سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2692
 بازدید امروز : 155
 کل بازدید : 1625093
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.2751
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

واحد بیماریهای خاص

نام ونام خانوادگی مسئول:  زهرا اصغری

 

سوابق مدیریتی:

مدیریت داخلی در بخش خصوصی(کلینیک تخصصی و اورژانس شبانه)

مسئول شیفت در مرکزاورژانس تهران و بخشهای اورژانس و ICU جراحی

مسئول واحد بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه ایران سال1392

ایمیل سازمانی:Asghari.z@iums.ac.ir     

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره438

تیم کارشناسی اداره شامل :خانم سعیده نظری، خانم سحر امینی

 

معرفی واحد:

واحد بیماریهای خاص حوزه درمان مسئولیت مشارکت درتوزیع اعتبارات ،بازدید از بخشهای دیالیز،بررسی،جایابی،پذیرش وپیگیری امور مربوط به بیماران خاص از جمله تالاسمی،پیوند،وms را بعهده دارد

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

  جایابی وپذیرش بیماران دیالیزی وارجاع آنها به مراجع مرتبط جهت صدور کارت دیالیز و دفترچه بیمه بیماران خاص 

صدور حواله داروی بیماران پیوندی 

صدور معرفی نامه بیماران مبتلا به MS  جهت دریافت حواله دارو

بررسی وپیگیری نحوه ثبت اطلاعات مربوط به بیماران خاص (اعم ازتالاسمی،پیوند،دیالیزوMS)درسامانه اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و پیگیری در بکار گیری از نرم افزارهای روز 

مکاتبه با سازمانهای بیمه گرو معرفی مسئولین فنی  بخشهای دیالیز جهت عقد قرارداد

بازدید از بخشهای دیالیزدرحال راه اندازی وبررسی استانداردهای موجود با دستور المعمل  وزارت متبوع

  شرکت در برنامه اعتبار بخشی های  دیالیز

برآورد نیاز صافی مراکز دیالیز و انجام هماهنگی های لازم با شرکت های مربوطه جهت عقد قرارداد

   هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع در خصوص اختصاص سهمیه لوازم مصرفی مراکز دیالیز تابعه

  تهیه جدول توزیع اعتبارات تخصیص داده شده از سوی وزارت و ارسال به معاونت توسعه جهت اختصاص به مراکز

 کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد در خصوص  بخشهای مرتبط با بیماران خاص

پیگیری ثبت اطلاعات آماری پرسنل شاغل دربخشهای دیالیزدرسامانه اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و بررسی آن جهت برآورد نیاز سنجی آموزشی پرستاران دوره ندیده و برنامه ریزی کارگاههای  آموزشی 

   برگزاری آزمون نیاز سنجی آموزشی پرستاران دیالیز صفاقی و انعکاس آن به وزارت متبوع جهت برگزاری دوره های آموزشی 

بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوطه به دستگاههای همودیالیز و RO بخشهای دیالیز وانجام پیگیری  از  وزارت متبوع جهت اختصاص دستگاه های  مذکور و جایگزینی در  مراکز

  بررسی  نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی  تخصصی در بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ارائه گزارش به معاونت محترم درمان جهت مطرح شدن در کمیته مربوطه

استعلام ازاداره پیوندوبیماریهای خاص وزارت متبوع درخصوص دستوالعملهای مورد نیاز  بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ابلاغ آنها به مراکز جهت ارتقاء عملکرد مراکز  

پیگیری مکاتبات ارجاعی  از امور  مجلس وزارت متبوع در خصوص مساعدت در امور بیماران خاص نیازمند

  انجام مکاتبات مربوط به واحدهای فراهم آوری اعضاء جهت هماهنگی  و انسجام در ارجاع موارد مرگ مغزی  به بیماران نیازمند پیوند اعضاء

بررسی ضرورت گسترش واحد های درمانی مرتبط با بیماران خاص در مراکز تابعه با توجه به پتانسیلهای  موجود و سیاستهای  مصوب

برگزاری کارگاههای آموزشی دستورالعملهای مرتبط  با بیماران خاص 

بررسی مشکلات موجود در مراکز دارای واحدهای درمانی مرتبط  با بیماران و ارائه راهکار  به منظور رفع مشکلات

استعلام دستورالعملهای مرتبط با بیماران خاص از وزارت متبوع و ابلاغ آنها به مراکز 

بررسی ، تجزیه و تحلیل شاخصهای  درمانی در برنامه ریزی مستمر به منظور ارتقاء شاخصها