شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13708
 بازدید امروز : 390
 کل بازدید : 1532673
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.5041
دستورالعمل ها و آئین نامه های آمار و مدارک پزشکی
راهنمای تکمیل فرم آمار اورژانس (فرم شماره 1)
بخشنامه تفکیک تخت ها بر حسب تخصص
تبدیل تخت پست پارتوم به تخت بستری
دستورالعمل جدید اورژانس
فرم گزارش مراقبت اورژانس
مجوز امحاء اوراق راکد بیمارستانی
 مجوز جدید امحاء اوراق راکد بیمارستانی
مجوز امحاء اوراق بیمارستانی
فرم ارجاع جسد به پزشکی قانونی
فرم ارجاع جسد به مرکز ساماندهی صدور جواز دفن
دستورالعمل اجرایی صدور جواز دفن فوت شدگان بیمارستانی و مراکز درمانی
راهنمای طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی
فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی
بخشنامه تعیین تکلیف پرونده بیماران قبل از تعطیلی
دستورالعمل مستند سازی پیرو بازدید های اداره آمار و مدارک پزشکی
مجوز امحاء پرونده های قلبی
رضایت نامه ارائه مدارک بالینی
دستورالعمل شرایط ارائه و بهره برداری از اسناد و مدارک مضبوط در پرونده های پزشکی
نحوه نگهداری اسکن پرونده های پزشکی
ترجمه فارسی ICD-10 جلد یک
ترجمه فارسی ICD-10 جلد دو
ترجمه فارسی ICD-10 جلد سه

دستورالعمل استفاده از فروم مدیریت اطلاعات سلامت

مدت زمان نگهداری فرم تریاژ
دستورالعمل ساماندهی اسناد

ترتیب چیدمان و حاشیه رنگی فرم هاي درون پرونده اي بیماران

بخشنامه مدت زمان نگهداری پرونده های پزشکی 
مدت زمان نگهداری پرونده دیالیز
مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکی
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده ها
شیت ICU General
شیت NICU
شیت PICU
نحوه دسترسی به پرونده بیماران فوتی
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و اقدامات تشخیصی (پروسیجرهای ) تهاجمی
دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشکی (ابلاغیه وزارت متبوع)
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذی
حاشیه رنگی فرم های تغذیه
حاشیه رنگی فرم های بلوک زایمان
پرونده های بلوک زایمان و شیت های بخشهای ویژه
احراز هویت مادران باردار
مجوز امحاء و خلاصه برداری پرونده های زایمان