سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2952
 بازدید امروز : 169
 کل بازدید : 1625107
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.1511
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

اداره امورآزمایشگاهها

نام ونام خانوادگی مسئول:  دکترمجیدرضا خلج زاده

سوابق مدیریتی:

رییس آزمایشگاه رفرانس دانشگاه ایران از سال 1380-1382

رییس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه ایران  از سال 1382 لغایت آبان 1389 

رییس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه ایران از سال 1392

ایمیل سازمانی: khalajzade.m @iums.ac.ir

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره440/2

تیم کارشناسی اداره شامل :آقای کاظم وطن خواه، علی موسوی

خانمها حورا اسماعیل خواه،سپیده شهریاری،راحله عبادنظامی،مریم موحد

معرفی واحد:

اداره امورآزمایشگاهها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی،پاتولوژی،ژنتیک،دولتی وخصوصی مستقل ووابسته به مراکز بیمارستانی، درمانگاهی وجراحی محدود را داشته وکلیه امور مربوط به صدورمجوزهای قانونی،نظارت برارائه خدمات دراینگونه مراکز، تعرفه، نیروی انسانی وتجهیزات،اعتباربخشی واستانداردسازی آزمایشگاهها برعهده این اداره می باشد.

اهم وظایف و فعالیت ها:

بازرسي از آزمايشگاهها اعم از دولتي ، غيردولتي ، بيمارستان ، درمانگاه ، مراكز جراحي محدود

  هماهنگي با آزمايشگاه مرجع سلامت جهت اعمال كنترل كيفي خارجي

هماهنگي با سازمانهاي درون بخشي جهت اعمال نظارت

رسيدگي به شكايات و )تعرفه و..... ) و دريافت شكواييه از سوي مراجعين به آزمايشگاههاي تحت پوشش

تذكرات شفاهي و ‌كتبي لازم به مسئولين فني آزمايشگاهها

بررسي درخواستهاي تأسيس

جمع آوري مدارك جهت طرح در كميسيون قانوني ماده 20 آزمايشگاهها

برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاهها

صدور پروانه هاي تأسيس ومسئوليت فني

پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهیدبهشتی

صدور حكم مسئوليت فني موقت جهت آزمايشگاههاي خصوصي

صدور موافقت اصولي

بازديد اوليه از مكانهاي پيشنهادي جهت تأسيس آزمايشگاه

بررسي نقشه پيشنهادي آزمايشگاه

بازديد نهايي از آزمايشگاههاي درحال تاسيس

تهیه گزارشات آمارعملکرد اداره

هماهنگي لازم با مسئولين بيمارستان هاي تابعه جهت تامين نيروي فني آزمايشگاهها

 برنامه ريزي  جهت جذب نيروي فني مشمولين طرح نيروي انساني

تعيين محل خدمت پرسنل طرحي ، رسمي و هماهنگي جهت جابجايي (انتقال ، ماموريت)

مكاتبه با آزمايشگاههاي خصوصي جهت ارسال مدارك پرسنل فني وضبط در پرونده مربوطه

برنامه ريزي جهت اجراي سياست هاي وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازي آزمايشگاهها

  شركت فعال كليه پرسنل اداره آزمايشگاهها در اجراي استانداردسازي آزمايشگاهها

برنامه ريزي جهت راه اندازي آزمايشگاه رفرانس دانشگاه (تأمين اعتبارات مالي ، خريد تجهيزات لازم ، تأمين نيروي انساني و...

برگزاري دوره هاي آموزش استانداردسازي

تشكيل گروه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف واستفاده از اساتيد مجرب هر رشته

ارسال بخشنامه ها ، دستورالعمل هاي آموزشي ، جزوات وCD ها به آزمايشگاه هاي تابعه 

اعتباربخشی آزمایشگاههای بيمارستانهای تحت پوشش

نظارت وارزیابی آزمایشگاههای اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش

همکاری در امرواگذاری ازمایشگاههای دولتی واحدهای تحت پوشش (تایید صلاحیت فنی پیمانکارومسول ننی-انجام بازدیدهای نظارتی برواحدهای واگذار شده- پیگیری واصلاح مواردپس ازبازدید وارایه بازخوردبه مراجع ذیربط)

تمدید پروانه های ازمایشگا ههای تحت پوشش

همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص شرکت در پایشهای استانی ازمایشگاهها

همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص استفاده و تکمیل اطلاعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع

برگزاری سمینارها وکارگاههای آموزشی جهت توانمندکردن پرسنل آزمایشگاههای تحت پوشش

نظارت بر واحدهای توایدکننده و توزیع کننده کیت،مواد و تجهیزات

همکاری در ارسال نمونه به خارج از کشور

استفاده از فناوری اطلاعات جهت تسریع در امورجاری

برنامه ریزی در راستای سیاست های تفویض شده از وزارت متبوع