يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3564
 بازدید امروز : 280
 کل بازدید : 1505140
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.8031
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

واحد صدورپروانه ها

نام ونام خانوادگی مسئول: خانم اعظم فانی

ایمیل سازمانی: fani.a@iums.ac.ir

 

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 413

                               اهم وظایف و فعالیت ها:

1- صدورموافقت اصولي و قرارداد تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي
2-صدور پروانه بهره برداري موسسات پزشكي و پيراپزشكي
3-پذيرش در خواست تاسيس موسسات پزشكي وپيراپزشكي
4- صدور پروانه مسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
5- تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
6- صدور مجوز فعاليت دفاتر كار شامل: كمك دندانپزشكان تجربي- لابراتوار پروتزهاي دنداني
7- پذيرش در خواست موسسات پزشكي وپيراپزشكي در خصوص موارد ذيل:
   
الف) تغيير مسئول فني              ب) تغيير نام موسسه           

     ج) تغيير مكان موسسه      د) تغيير ساعات فعاليت موسسه         

     ه) افزايش ياكاهش تعداد موسسين وماهیت آنان     و) افزايش واحد درماني سرپايي دردرمانگاهها  

    ز) افزايش بخش ويا تخت بستري در بيمارستانها

8- برگزاري كميسيون قانوني ماده 20 جهت بررسي واتخاذ تصميم
9- تمديداعتبار موافقت اصولي مراكز وموسسات در حال تاسيس

تیم کارشناسی اداره شامل :سرکارخانم ها:شریف محسنی-هادیان-حسینی- طلوعی-محمدی-هادی پور-میرکریمی-زارع-حاتمی-بختیاری فرد -یوسفی