چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2785
 بازدید امروز : 23
 کل بازدید : 1625171
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.3501
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

 

اداره تعالی خدمات بالینی

 

 

نام ونام خانوادگی مسئول: ماهرخ مالکی

سوابق مدیریتی:

سرپرست دفتر تحقیق وتوسعه معاونت درمان دانشگاه ایران سال 1386-آبان1389

   مسئول واحد فناوری اطلاعات معاونت درمان دانشگاه ایران 1387 – آبان 1389   

    مسئول کمیته آموزش وبهسازی نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه ایران 1386 – آبان 1389

    دبیر کمیته حاکمیت بالینی دانشگاه ایران 1388- آبان 1389

     کارشناس ناظر دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه ایران  1388- آبان 1389

      نماینده کارگروههای تخصصی بر نامه های تحول اداری معاونت درمان دانشگاه  ایران  1388 - آبان 1389

      سرپرست مرکز حاکمیت خدمات بالینی ومدیریت استراتژیک معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی سال 1390 لغایت مهر ماه 1392 

     سرپرست مرکز تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر ماه 1392

    مسئول کمیته آموزش وبهسازی نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر ماه1392

      دبیری /عضویت در کمیته های حوزه درمان و دانشگاه ایران (معاونت درمان :شورای مدیران ، کمیته راهبردی ،کمیته فناوری اطلاعات ،کمیته آموزش و پژوهش، کمیته اجرایی ارتقا کیفیت ،کمیته ثبت سرطان ،کمیته فنی واگذاری،کمیته ایمنی بیمار، کمیته تعالی خدمات بالینی، کمیته توریسم درمانی و...دانشگاه ایران: شورای سیاستگذاری ، کمیته کنترل عفونت ، کمیته آموزش وبهسازی نیروی انسانی ، کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات ، کمیته مراقبت از آنفولانزای پرندگان و...)

ایمیل سازمانی: maleki.m@iums.ac.ir

تلفن: 66741127

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره 441- 442

تیم کارشناسی اداره شامل :آقای احمد مصطفایی،خانمها شیرازی زاده،فرزانه رجبی

 

معرفی واحد:

تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.

تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:

توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه باليني

  برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقاي کیفیت فرآیندها و پيآمدهای بالینی

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

حیطه مدیریت و رهبری:

برنامه ریزی واجرای مراحل تدوین وبازنگری برنامه استراتژیک وعملیاتی حوزه درمان منطبق با برنامه های توسعه،اسناد بالادستی وسیاستهای دانشگاه.

پایش وارزیابی مقطعی برنامه عملیاتی وسنجش میزان تحقق اهداف در واحد های ستادی.

احصا،اصلاح وارتقائ فرایندهای کلیدی حوزه درمان والکترونیک نمودن برخی از فرایندهای کلیدی

حیطه ظرفیت سازی وآموزش:

مدیریت آموزش (نیاز سنجی،اجرا ،ارزیابی وارتقاء دانش تخصصی مدیران وکارکنان از طریق آموزشهای حضوری وغیر حضوری) مولتی مدیاها وآموزشهای الکترونیک

تدوین بسته های آموزشی (نظام توجیه نیروهای جدیدالورود- برنامه توسعه فردی- آموزش های تخصصی و...)

توانمند سازي رابطين مراكز دانشگاهی و غیر دانشگاهی 

استقرار نظام پیشنهادات

 حیطه برنامه ریزی و اجرا:

  • تشکیل کمیته های تخصصی (علمی/اجرایی) ذیل با مشارکت نمایندگان ستادی و رابطین مراکز :

·            مدیریت راهبردی

·            تعالی خدمات بالینی

·            ایمنی بیمار

·            آموزش و توانمندسازی کارکنان

·            نظام نوین

  •    تدوین شیوه نامه های عملیاتی اجرایی برنامه ها در کمیته های تخصصی
  •    ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و سنجه های مندرج در الگوهای مدیریت کیفیت
  •     استقرار نظام استانداردهای ایمنی بیمار در مراکز
  •   مشارکت در طراحی، تدوین وتحلیل شاخصهای عملکردی ستادی و محیطی
  •    مشارکت درتدوین سند راهبردی مراکز

حیطه پایش و ارزیابی :

  •    ارزیابی مستمر مراکز با هدف نهادینه شدن فرهنگ ارتقای کیفیت
  •     طرح ریزی برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز برای هر مرکز بر اساس نتایج ارزیابی ها(خودارزیابی مراکز وارزیابی های ستادی)
  •      پیگیری ارتقا مستمر مداخلات