سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 26825
 بازدید امروز : 157
 کل بازدید : 1625095
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.7011
دستورالعمل ها و آئین نامه های اعتبار بخشی قدیمی
عنوان :
کتاب اعتبار بخشی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش آنژیوگرافی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش طب انتقال خون بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد آتش نشانی ، ساختمان و تاسیسات بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش شیمی درمانی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی کمیته های بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش دیالیز
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش اورژانس بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهداشت محیط بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت منابع انسانی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد کنترل عفونت بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد فناوری اطلاعات بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش داخلی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش آزمایشگاه بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد رختشویخانه بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت و رهبری بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مهندسی پزشکی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مدیریت دارویی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت پرستاری بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد تغذیه بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بلوک زایمان بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی حقوق گیرنده خدمت در بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش کودکان بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش فیزیوتراپی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد تدارکات بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش روانپزشکی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهبود کیفیت بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش تصویر برداری بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش جراحی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت پسماندهای بیمارستان در ایران
بخشنامه نامه های پیوست سنجه های اعتبار بخشی:
Anesthesia
Angiography
Blood
building and facility
CCU
Chemotherapy
Committees
CSSD
Dialysis
Emergency
Environmental  Health
health management Information
ICU
Infection Control
Information Technology
integrated
Internal  Medicine
Labor
Laboratory
Medical  Engineering
Medication Management
NICU
Nursing Management
Nutrition
Occupational Health and Occupational Medicine
patient rights
patient safty
Pediatrics
Procurements
Psychiatry
quality improvement
Radiology
Surgery
Waste Management
فایل اکسل سنجه های اعتبار بخشی:
Anesthesia
angiography
blood_transfusion_committee
blood
building and Facility
CCU
committee_akhlaghpezshki
committee_bebod_kifiyat
committee_behdasht_mohit
committee_bohran
committee_hefazat_fani
committee_madar___nozad
chemotherapy
CSSD
department_of_chemotherapy
department_of_dialysis
Dialysis 
Emergency
emergency_committee
Environmental health
facility_building
financial_management
health Information management
Human Resource
ICU
Infection Control
infection_control_committee
integrated_clinical_conduction
integrated_organizational_conduction
information technology
internal medicine
lab
landry
management and leadership
master_of_clinical
master_of_managerial
Medical Engineering
medical_error
medication_committee
medication management
mortality_and_morbidity_committee
moshtarakat
NICU
nursing management
Nutrition
Obstetrics
occupational health occupational medicine
Patient Rights
patient_safety
pediatrics
Physiotherapy
Procurements
Psychiatry
Quality Improvement
Radiology
surgery
total_committee
total_management_and_leadership
unit_of_chemotherapy
unit_of_dialysis
waste management
راهنماهای ایمنی بیمار:
   راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
   راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
   راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
   راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
   راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار
   راهنمای شناسایی صحیح بیماران
   دستورالعمل استریلیزاسیون فوری
   راهنمای جراحی ایمن
   بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار
  دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمارمرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها(ویرایش سوم 1395)