سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3055
 بازدید امروز : 141
 کل بازدید : 1625079
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2.3621
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

امور اداری و توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی 

نام  و نام خانوادگی مسئول :  دکتر جلیل علیقلی

سوابق مدیریتی :

v        مدیر اموراداری و نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1389

v  مدیر اموراداری و نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392

ایمیل سازمانی  : aligholi.J@iums.ic.ir  

 

 

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – اتاق شماره 411

 

تیم کارشناسی اداری شامل :

توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی: خانمها جنت، حسین زاده، حسینیه فراهانی

امور اداری: ،خانمها جباری مسئول کارگزینی ،شهبازی مسئول حضور و غیاب و کمیته پزشکی

معرفی واحد : توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی – امور اداری و نیروی انسانی

 

اهم وظایف و فعالیت ها :

v                        تامین نیروهای درمـانـی مـورد نـیاز مـراکـز آمـوزشـی و بیـمارسـتانهای تحت پوشش به نیروهای کـادر فوق تخصصی ، تخصصی و پزشک عمومی

v                        انجام مکاتبات لازم با مدیرکل محترم دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی مبنی بر ارسال اعلام نیاز واحدهای تحت پوشش به نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص به منظور اعلام نیروهای مشمول تعهدات قانونی 

v                        توزیع نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص در مراکز متناسب باحجم فعالیت – ضریب اشغال تخت تعداد متخصصان موجود و ...

v                        انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال – ماموریت ، بازنشستگی – استعفاء – مرخصی بدون حقوق... نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصصی شاغل در واحدهای تحت پوشش

v                        انجام مکاتبات مربوط به جذب نیروهای کادرپزشکی در قالب قرارداد خرید خدمت پزشکان – نظام نوین- تبصره 3 ماده 2 در مراکز باتوجه به نیازهای اعلام شده

v                        انجام مکاتبات مربوط به نیروهای مشمول تعهدات قانونی ( ضریب کا ) اعم از معرفی ، صدور گواهی  پایان تعهدات و ...

v                        اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

v                        ارسال لیست دستیاران سال آخر  دانشگاه به وزارت متبوع به منظور برنامه ریزی جهت اعزام نامبردگان به طرح یکماهه و اعلام پایان کار ایشان پس از گذراندن دوره مذکور به وزارت و معاونت محترم آموزشی

v                        اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوطه تعیین شده وزارت متبوع و دانشگاه در انجام امور مربوط به توزیع نیروهای تخصص و فوق تخصصی

v                        انجام مکاتبات مربوط به استخدام پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص

v                        انجام مکاتبات مربوط به برآورد نیاز ، اخذ سهمیه فصلی و توزیع پزشکان عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با مراکز تابعه و معاونت توسعه دانشگاه

v                        تحویل مدارک، ثبت نام و ورود اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه در سایت وزارت متبوع به منظور انجام تعهدات قانونی ضریب کا و تقسیم توسط وزارت متبوع در مناطق مورد نیاز دانشگاه

خدمات و وظایف اموراداری :

vرسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

vتهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ،  مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کاری و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

vرسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،  ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه

vانجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان

vبرنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

vاجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

vاستخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انام مشاغل مورد نیاز

vتهیه ضوابط ودستورالعملهای لازم

vشرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

vپیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

مطالعات قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مودر نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

تهیه گزارشات لازم