از عوامل مهم در توسعه پايدار هر جامعه پژوهش و توليد علم است. يكي از وظايف اصلي هر دانشگاه، پرداختن به اين مهم و تلاش براي رفع معضلات جامعه از طريق پژوهش هاي كاربردي و بنيادي است.

به اين منظور مديريت امور پژوهشي دانشگاه ایران در نظر دارد با تلاش مداوم، اهتمام و همياری پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بردارد تا اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي مرجع، پيشرو و نوآور درگستره پژوهش هاي مرتبط با سلامت، آموزش پزشكي و همچنين پيشگام در عرصه تولید و اشاعه علم در سطح کشور شناخته شود.