اهداف

رسالت و ماموریت این شبکه ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع ، به روز ، موثر  و تامین نیازهای کاربران گرامی می باشد. در این شبکه ، کتابخانه مرکزی ضمن ایفای نقش راهبردی و هدایتی برای مجموعه کتابخانه های تابعه دانشگاه ، رفع و تامین نیازهای علمی مراجعین در حوزه اطلاع رسانی  آموزشی و پژوهشی را از اهداف اصلی خود قلمداد نموده و کلیه فعالیت های خود را در این جهت ساماندهی می نماید به این امید که مراجعین به کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه با دست پر و با اسایش و اطمینان به دستیابی به روزو سریع  به داده های علمی به فعالیتهای اموزشی و پژوهشی خود پرداخته باعث اعتلا دانشگاه و کشور عزیزمان گردند. برای من و همکاران کتابخانه مرکزی  افتخار بزرگی است که در این ارتباط با شما همکاری نموده ، این اطمینان را به شما عزیزان می دهیم که تمام تلاشمان را بکار بندیم تا کتابخانه مرکزی و شبکه کتابخانه ای پر بار و در شان و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشجویان و اعضای هئیت علمی ان را فراهم اورده وخدمات علمی و پژوهشی در شان و متناسب اعضای هئیت علمی ، دانشجویان و مراجعین محترم ارائه نماییم .

ماموريت کتابخانه مرکزی