معرفی

 شبکه بسیار گسترده کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران شامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ای ، بیمارستانی و مراکز تحقیقاتی با توجه به قدمت و جایگاه بعضی از کتابخانه های ان بدون شک این مجموعه را به نمونه ای بی بدیل در حوزه علوم پزشکی کشور و حتی منطقه مبدل نموده است .

کتابخانه مرکزی و مكز اسناد دانشگاه علوم پزشكي ايران بزرگترين كتابخانه دانشگاهي كشور در زمينه علوم پزشكي مي باشد كه با مجموعه اي گسترده از منابع گوناگون چاپي و الكترونيكي شامل كتب عمومي و تخصصي نشريات، پايان نامه ها و همچنين منابع سمعي و بصري در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي نيازهاي تخصصي، آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه را تامين مي نمايد.