انتصاب دکترنشاسته ریز به عنوان ریاست مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو دانشگاه 

    

 


     
  به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه: دکتر حاجی میر اسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر علی نشاسته ریز را به عنوان ریاست مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو  دانشگاه  منصوب نمود.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی نشاسته ریز
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه

سلام عليكم
با توجه به تخصص، تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي به مدت سه سال به سمت رياست مركز تحقيقات بیولوژی پرتو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب مي گرديد. اميد است با مشاركت همكاران مركز و بهره گيري از توان ساير اعضاي هيئت علمي دانشگاه در انجام پژوهش هاي مورد نياز جامعه و ارتقاي جايگاه بين المللي و ملي مركز موفق باشيد.

 توفيق جنابعالي را در پيشبرد اهداف دانشگاه از درگاه خداوند متعال خواستارم. 


                                                                                                                             دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل

                                                                                                                                           رئیس دانشگاه