صفحه اصلي > معـــرفی معـــاونت > همکاران > مدیران 


نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر پریسا پویای قلیزاده
سمت: مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی
تحصیلات: دکتری مدیریت منابع انسانی

شماره تماس: 86702301

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی سرابی آسیابر
سمت: مدیریت برنامه ریزی بودجه و پايش عملكرد
شماره تماس: 86702411نام و نام خانوادگی: جناب آقای علیرضا مزدکی
سمت: مدیریت برنامه ریزی مالی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی
شماره تماس: 86702362


نام و نام خانوادگي: جناب آقای دکتر علیرضا بحرالعلوم
سمت: مديريت نظارت و توسعه امور عمومي
تحصيلات: پزشک عمومی
شماره تماس: 86702103


نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مژگان عبدالعلی
سمت: مدیریت امور حقوقی
تحصیلات:
کارشناس ارشد حقوق
شماره تماس: 86702416


نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر مامک افتخاری
سمت: مدیریت تحول اداری
تحصیلات: پزشک عمومی
شماره تماس:  86702401نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهندس سید مهدی حاجی میراسمعیل
سمت: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی عمران
شماره تماس:  86702427نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر مصلحی
سمت: رئیس گروه برون سپاری و هیات عالی نظارت
تحصیلات: PhD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره تماس: 86702417