صفحه اصلي > معـــرفی معـــاونت > همکاران > معرفی معاونت 

معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع ، یکی از معاونت های ستادی دانشگاه است که در هر یک از زمینه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی،  به عنوان اصلی ترین و تنها منبع تامين خدمات ستادي- تخصصي در زمينه توسعه سازمان و مديريت و ارتقاء مديريت منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي بوده و با ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد دانشگاه تلاش می کند.  این معاونت با ارائه خدمات فوق به واحدهاي ستادي با توجه به برنامه های واحدهای مختلف دانشگاه از طریق  بكارگيري كارآمدترين نظام ها و روش هاي مديريت و علوم اداري و با استفاده از فناوری های نوین مدیریت و با ملاحظه محوري بودن نيروي انساني در توسعه سازماني و عنايت به كارآيي، اثربخشي، نوآوري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از کلیه ماموریت های دانشگاه و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، نقش خود را در دانشگاه ایفا می نماید.