صفحه اصلي > معـــرفی معـــاونت > همکاران > مشاور معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  


نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی سرابی آسیابر

سمت: مشاور اجرايي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه