کوتاه مدت تخصصی

نام دوره سازمان سفارش‌ دهنده جامعه هدف وضعیت نفر ساعت آموزش تعداد شرکت کننده تعداد ساعات آموزش
دوره ارتقای نظام اطلاعات مرگ (ICD-10) مرکز شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت کارشناسان مدارک پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی خاتمه یافته 1600 50 32
همکاری در برگزاری دوره سلامت بین‌الملل جمعیت هلال احمر ایران سرپرستان مراکز سلامت خارج از کشور سازمان هلال احمر خاتمه یافته 1600 40 40
دوره مدیریت عمومی بیمارستان‌ فوق تخصصی کسری تهران پرسنل اداری و بالینی بیمارستان خاتمه یافته 1600 40 40
دوره مدیریت ارتباطات بیمارستان فوق تخصصی کسری تهران پرسنل اداری و بالینی بیمارستان خاتمه یافته 1600 40 40
دوره مدیریت عمومی بیمارستان امام سجاد(ع) ناجا پرسنل اداری و بالینی بیمارستان خاتمه یافته 2400 40 60