هسته پژوهشی بیمه سلامت

اهداف:

·        انجام مطالعات و پژوهش­هاي کاربردي و بنيادي در زمینه اقتصاد و مدیریت بیمه سلامت

·        ارتقای دیدگاه آینده‌نگری و جامع‌نگري به موضوع بیمه سلامت

·        فراهم نمودن زمینه لازم برای تغییر رویکرد بیمه ها به سمت بیمه سلامت نگر

·        ارتقای سطح دانش، مهارت و توانمندسازی پژوهشگران و متخصصین در زمینه بیمه سلامت

·        فراهم نمودن دانش لازم برای تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری کشوری در زمینه بیمه سلامت

·        همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و آموزشي مرتبط با بیمه سلامت

·        ارایه راه‌کارهاي عملي و كاربردي مناسب برای کارکرد بهتر سازمان‌های بیمه‌گر

 

خطوط تحقیقاتی:

·        تاثیر اجرای کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت بر سهم موارد عمده کسورات‌زا در بیمارستان های کشور

·        مطالعه وضعیت کسورات بیمه‌ای بیمارستان‌ها و راهکارهای مداخله ای برای کاهش آن

·        ارایه سازکارهای عملی در جهت اجرای مناسب راهنماهای بالینی دارو، تجهیزات و خدمات

·        طراحی مدل های بومی برای رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات سلامت

·        آسیب شناسی تامین مالی و سیستم های پرداخت از جنبه های حقوقی و قانونی 

·        اصلاح مدیریت مالی و نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های بیمه گر

·        تدوین الگوی بومی پیرامون خرید راهبردی خدمات سلامت

·        بررسی نقش داده‌کاوی در سازمان های بیمه گر با هدف شناخت وضع موجود بیمه‌های سلامت

·        بررسی نقش داده‌کاوی در سازمان های بیمه گر در راستای شناخت زودرس بیماری‌ها و ارایه برنامه‌های پیشگیرانه مناسب

·        داده‌کاوی و کاربرد آن در تعیین حق‌بیمه

·        تحلیل چندلایه پرونده‌های بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر

·        تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در بیمه های سلامت

·        بررسی نقش بیمه های سلامت در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل

·        ترجمان دانش و بیمه‌های سلامت

·        ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل مصرف و تقاضای خدمات

·        بررسی نقش ارایه کنندگان خدمات سلامت در کنترل هزينه هاي تشخيصي درماني

·        ارایه راه کارهای مناسب برای رسیدگی بدون تاخیر به اسناد پزشكي بيمارستان‌ها

·        بررسی مدیریت خدمات سلامت در بیمارستان ها و مراکز دولتی در مقایسه با بخش خصوصی

·        ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل عرضه خدمات سلامت (از منظر کنترل تقاضای القایی و مخاطرات اخلاقی)

·        ارایه راهکارهای عملی برای اجرای بهتر مدیریت بیماری ها در سازمان های بیمه گر

·        بررسی نقش اقتصاد و مدیریت دانش در سازمان های بیمه گر

·        آسیب شناسی سیاستگذاری بیمه های سلامت در کشور

·        اجرا و مدیریت پژوهش های مرتبط با ارزیابی فناوری سلامت

·        امکان سنجی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در سازمان های بیمه گر

·        ارزيابي اثرات سياست هاي مختلف دولت بر بیمه های سلامت

·        مدل های تعیین بسته بیمه پایه و مکمل در سازمان‌های بیمه گر

·        روش های اولویت بندی خدمات سلامت در سازمان های بیمه گر

·        بررسي مقايسه اي تعهدات دارو، تجهیزات و خدمات سازمان های بیمه گر

·        تعیین حق بیمه منصفانه آماری برای گروه های سنی مختلف و با شرایط سلامتی متفاوت

·        امكان‌سنجي استفاده از فرانشيز پلكاني براي هزينه هاي تجهيزات پزشكي و دارو

·        بررسي روش‌های مختلف تعيين قيمت دارو، تجهيزات و خدمات پزشكي

·        بررسي تهديدها و فرصتهاي ورود بيمه هاي درماني به توليد و واردات دارو

·        نقش سازمان های بیمه گر در تحقق اهداف پوشش همگانی سلامت

·        آسیب شناسی چالش های بیمه های سلامت

·        ارزیابی منافع و چالش های تجمیع صندوق های بیمه برای هر یک از بیمه گران

·        ارایه راهکارهای عملی برای تحقق هر چه بهتر اهداف عدالت در دسترسی به خدمات و تامین مالی خدمات

·        مطالعه مجموعه سازوکارهای لازم برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در سازمان های بیمه گر

 

برنامه‌ها:

·        تعیین اولویت‌های پژوهشی در زمینه بیمه سلامت

·        حمایت و جذب پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در حوزه بیمه سلامت

·        برگزاری سمینارها و کارگاه تخصصی در زمینه تحولات نوین بیمه سلامت

·        فراهم آوری متون علمی مناسب در زمینه بیمه سلامت

دستاوردها:

·        ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش سازمان های بیمه‌گر

·        دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت برای جمعیت تحت پوشش سازمان های بیمه‌گر

·        افزایش و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت با اولویت بیماران خاص و آسیب پذیر

·        ارتقا کیفیت خدمات برای جمعیت تحت پوشش سازمان های بیمه‌گر

·        افرایش کارایی و مدیریت هزینه در ارائه خدمات سلامت

·        بهبود حفاظت مالی از جمعیت تحت پوشش در برابر هزینه‌های سنگین خدمات سلامت

·        ارتقای شفافیت و پاسخگویی سازمان های بیمه گر در ارایه خدمات برای جمعیت تحت پوشش

 

مهمترین مراکز و نهادهای همکار:

·        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

·        وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

·        سازمان های بیمه‌گر کشور

·        مراکز و کمیته‌های تحقیقات بیمه سلامت

 

اعضای هسته بیمه سلامت:

ناظرعالی هسته: دکتر عزیز رضاپور

مسئول هسته: دکتر محمدرضا ملکی

            دستیار هسته: دکتر شاندیز مصلحی