اخبار > کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت واقتصاد بهداشت برای 3 گروه از مدیران میانی و پایه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌گردد.

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت واقتصاد بهداشت برای 3 گروه از مدیران میانی و پایه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مجموع به مدت 120 ساعت برگزار می‌گردد. 

این کارگاه از شنبه مورخ 94/11/10 آغاز شده است و  تا 3 اسفند ماه سال جاری در مرکز آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه خواهد داشت. مدرسین این کارگاه به شرح زیر هستند:

جناب آقای دکتر حمید رواقی، جناب آقای دکتر سیدحسام سیدین، جناب آقای دکتر آیدین آرین خصال، جناب آقای دکتر سیداحمد احمدی.

 نسخه چاپي  چهارشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٤ ١٠:٢٦    332


خروج