اخبار > سومین دوره کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران


سومین دوره کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوره سوم کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت آغاز گردید.

دوره سوم کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت برگزار گردید.

جلسه اول این کارگاه‌ها در روز سه شنبه مورخ 22 دی ماه سال 1394 برگزار شد و این دوره طی 4 جلسه تا تاریخ 20 بهمن ماه سال 1394 تداوم یافت.

 نسخه چاپي  چهارشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٤ ١٠:٢٠    345


خروج