اخبار > کارگاه مدیران دانشگاهکارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت طی دو دوره در پاییز امسال برگزار شد.

کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت طی دو دوره برگزار شد.

دوره اول این کارگاه از تاریخ 16 آبان الی 4 آذر ماه سال جاری طی 15 روز برگزار گردید.

دوره دوم این کارگاه نیز از 24 آذر لغایت 6 دی ماه ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است که این کارگاه از مجموعه کارگاه‌های ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران برای مدیران امور مالی، اداری، مراکز بهداشتی درمانی، پایه و میانی ستاد، مترون‌ها و مسئولان مدارک پزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد. نسخه چاپي  سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٤ ١٢:٢٦    144


خروج