اخبار > برگزاری سومین جلسه شورای پژوهشی مرکزسومین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور دکتر عبادی فرد آذر، دکتر موسوی، دکتر گرجی و دکتر کامروا برگزار گردید.

شواری پژوهشی مرکز تحقیقات سومین جلسه خود را در تاریخ 93/05/12 در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات و با حضور ویژه آقایان دکتر عبادی فرد آذر، دکتر موسوی، دکتر گرجی و دکتر کامروا برگزار نمودند.

در این جلسه که با حضور سایر اعضای شورای پژوهشی و پرسنل مرکز تحقیقات برگزار گردید؛ پیرامون ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و راهکارهای رشد و بالندگی مرکز و نهایتاً در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش روی مرکز، آیین‌نامه همکاری با پژوهشگران و نیز سایر فعالیت‌های صورت گرفته در مدت دو ماه گذشته، بحث و بررسی و تبادل نظر صورت گرفت.


 نسخه چاپي  سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٣ ١٢:٣٧    337


خروج