اخبار > برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی مرکزدومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در تاریخ ٩٣/۴/١٥ برگزار گردید.

شواری پژوهشی مرکز تحقیقات دومین جلسه خود را در تاریخ ٩٣/۴/١٥ در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات برگزار نمودند.
در این جلسه که با حضور آقایان: دکتر عزیز رضاپور، دکتر حسین قادری، دکتر آیدین آرین خصال، دکتر امیر نوروزی، دکتر حسین شعبانی نژاد، حسن زحمتکش و خانم‌ها: دکتر سودابه وطن‌خواه، دکتر مریم احمدی، دکتر پروین ابراهیمی و فروغ یزدانی برگزار گردید؛ مقالات ارسال شده به مرکز جهت حمایت مالی  مورد بررسی قرار گرفتند.

همچنین آیین‌نامه همکاری با پژوهشگران مرکز و نیز سایر فعالیت‌های صورت گرفته در مدت یک ماه گذشته مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.نسخه چاپي  سه شنبه ٢١ تير ١٣٩٣ ١٠:٤٩    264


خروج