اخبار > چاپ دو کتب جدید مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامتانتشار دو کتاب جدید " بیمارستان (طراحی، تجهیز، توسعه) " و کتابچه " راهنمای توسعه فردی (PDP) "

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقصاد سلامت اخیراً دو کتاب  جدید " بیمارستان (طراحی، تجهیز، توسعه) " و کتابچه " راهنمای توسعه فردی (PDP) " را به چاپ رسانیده است.

کتاب بیمارستان (طراحی، تجهیز، توسعه) توسط سرکار خانم دکتر سودابه وطن‌خواه، آقای سجاد درزی رامندی، خانم مینا ابوترابی و آقای احمد صادقی نگاشته شده‌است.

کتابچه راهنمای برنامه توسعه فردی (PDP) را جناب آقای دکتر سید حسام سیدین، سرکار خانم‌ها دکتر نسرین شعربافچی‌زاده، سیما رفیعی و صدیقه حسینی جبلی تألیف شده است.


 نسخه چاپي  چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٤ ١٣:٢٧    589


خروج