طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته
ردیف عنوان سال مجری
1


ارزیابی اقتصادی داروهای مورد استفاده برای درمان بیماران مبتلا به سکته قلبی، مطالعه مروری نظام‌مند


1394 عزیز رضاپور
2


هزینه-اثر بخشی و ایمنی تعویض دریچه قلب با استفاده از دریچه‌های هوموگرافت در مقایسه با دریچه‌های مکانیکی: یک مطالعه مرور نظام‌مند


1394 عزیز رضاپور
3


هزینه-اثر بخشی داروی اپله رنون (eplerenone) در درمان بیماران قلبی-عروقی: مطالعه مرور نظام‌مند


1394 عزیز رضاپور
4

 

ارزیابی هزینه-اثربخشی داروی تری پاراتاید (سینوپارR) در مقایسه با داروهای آلندرونات (Alendronate) و ریزدرونات (Risedronate) در درمان زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان


1394 فربد عبادی فرد آذر
5

 

بررسی هزینه-اثربخشی و هزینه-مطلوبیت داروهای استاتین برای درمان بیماران قلبی عروقی: مطالعه نظام مند


1394 عزیز رضاپور
6

 

بررسی جامع وضعیت عملکرد مبتنی بر شواهد در بین ارائه دهندگانخدمات سلامت در بیمارستان های ایان (94-1393)


1393 فربد عبادی فرد آذر
7

 

بار اقتصادی ناشی از مراقبت های بیمارستانی نوزادان نارس و زودرس در بخش NICU در سال 1393


1393 عزیز رضاپور
8


تاثیر هزینه‌های بهداشتی درمانی در خانوارهای استان‌های محروم کشور در سال 1391


1393 علی سرابی آسیابر
9


عوامل موثر بر بروز پرداخت‌های غیر قانونی در نظام سلامت: مرور نظام مند


1393 آیدین آرین خصال
10


ارزیابی گزینه‌های مختلف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران و انتخاب بهترین روش دفع با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند معیاره


1393 عزیز رضاپور
11


بررسی رابطه بین سطح نیاز مراقبتی بیماران با متوسط اقامت آنان


1392 بهناز کرمی
12


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی رابطه عوامل اقتصادی - اجتماعی و بروز سرطان معده در مردان


1392 نسرین شعربافچی زاده
13


بررسی برابری در توزیع منابع بهداشتی درمانی در ایران (1390-1385)


1392 مهدی جعفری
14


طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای شرکت‌های داروسازی جمهوری اسلامی ایران


1392 حسن ابوالقاسم گرجی
15


استفاده از تحلیل هم‌ انباشتگی در بررسی رابطه عوامل اقتصادی-اجتماعی و بروز سرطان خون در ایران


1392 نسرین شعربافچی زاده
16


استراتژی‌های درآمد و هزینه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران: مطالعه‌ای کیفی


1391 سید حسام سیدین
17


بررسی میزان مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت و مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده آن در بین خانوارهای شهر تهران در سال 1390


1391 محمد هادیان
18


اندازه‌گیری شاخص تامین مالی عادلانه هزینه‌های بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و روستایی ایران در سال (89-1387)


1391 سید حسام سیدین
19


سنجش کشش‌های دارو در استان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران


1391 آیدین آرین خصال
20


تعیین عوامل مرتبط با بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در دو بخش خصوصی و دولتی در بین خانوارهای شهر تهران


1391 محمد هادیان